Protokół zespołu edukacji wczesnoszkolnej

Pobierz

Start Dokumenty dla nauczycieli.. W dniu …………………….odbyło się zebranie Zespołu do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej dotyczące ucznia klasy ……………………………………………………………………………………….. Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.Protokół drugiego spotkania zespołu przedmiotowego.. wszyscy.. Witam, w kolejnej zakładce zamieszczono protokół drugiego spotkania zespołu przedmiotowego, w zakładce "STRONY WWW ZPSRW" dodano link przekierowujący na stronę serwisu informacyjnego, (nie odpowiadamy za częste przerwy w funkcjonowaniu serwisu) pozdrawiam :) Violetta Budzyńska,Zespół edukacji wczesnoszkolnej - nauczyciele klas I-III.. Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale.. :) Mam nadzieję, że i Wam będzie przydatny !Plan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej na rok szkolny 2017/2018 Skład zespołu: Bożena Łącka, Lucyna Szelewska, Ewa Fedczyszyn, Daria Machnik Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialny 1.Opracowanie planu pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnejWażną częścią dokumentacji zespołu nauczycieli są informacje, które dotyczą spotkań zespołu w czasie jego pracy.. Stosowanie nauczania wspomaganego komputerowo.. Dziecko z ADHD 5.. Doskonalenie zawodowePROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZESPOŁU.. Zespół do spraw nowelizacji Statutu (odpowiedzialni - wg przydziału czynności dodatkowych) -Arkusz samooceny..

Przewodnicząca zespołu 2.

Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia 2.Plan pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: Lp.. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.Deklaracja dostępności.. Tematyka spotkań dotyczyła: • Opracowania planu pracy zespołu na rok szkolny 2019/2012 • Zmian w Statucie szkoły dotyczących kryteriów oceniania zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów klas 1-3.Plan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im.. Określenie zadań zespołu i sposobu ich realizacji na rok szkolny 2014/15 Zebranie zespołu 15.09.14r.. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2016/2017 Skład zespołu: Przewodniczący: Anna Wysocka Członkowie: Aleksandra Kusiak Renata Cieślak Wioleta Kimel Stanisława Więcławska Elżbieta Roczek Beata Stankiewicz Ewa Stawiak-Kołba Anna Parada Elżbieta Antosiewicz1.. Zadania do realizacji Sposoby realizacji zadań Termin realizacji Osoba odpowiedzialna Uwagi 1..

Protokół z posiedzenia zespołu przedmiotowego.pdf.

W czasie zebrania: 1. wybrano na lidera zespołu p. nauczyciele.. W zebraniu uczestniczyły następujące osoby: .. Rola i zadania wychowawcy 6.. Sprawozdanie z pracy bibliotekarza.. Nauczyciele - druki sprawozdań.. Organizacja konkursów i imprez dla klas I-III.. 7.Protokół z zebrania zespołu przedmiotowego (np. języków obcych) (nazwa szkoły) z dnia (data) Zebranie poświęcone było organizacji pracy zespołu.. (imię i nazwisko) 2. opracowano plan pracy zespołu i harmonogram spotkań, 3. uzgodniono termin następnego spotkania na (data).choć może to i zbędne.Plik PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO.doc na koncie użytkownika the_best_asia • folder Pedagog szkolny • Data dodania: 3 wrz 2011Nic dodać nic ująć :) Dzielę się z Wami moim szablonem protokołu z pierwszego spotkania mojego Zespołu Przedszkolnego, że tak powiem :) Ale nie bubajcie- jak to mówi jeden z moich agentów.. Podnoszenie jakości pracy własnej.. · Przygotowywanie pomocy, opracowywanie narzędzi pracy z wykorzystaniem komputera.. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej podejmą w bieżącym roku szkolnym następujące działania.. PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZESPOŁU DO SPRAW POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ.. niedziela, 12 stycznia 2014 19:41.. Przedstawienie planu pracy zespołu nauczycieli edukacjiwczesnoszkolnejnarokszk.2012/2013 -JadwigaFilipowicz 2..

Członkowie zespołu Cały rok Wg potrzeb Cały rok 5.

Rok .Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: Cele i zadania zespołu nauczycieli nauczania zintegrowanego: Organizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgadniania decyzji dotyczących wyboru programów nauczania i sposobów ich realizacji.. Protokół z posiedzenia Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej Skład zespołu: Przebieg zebrania: 1.Omówienie wyników Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty; 2.Analiza jakościowa badań przeprowadzonych w ramach ewaluacji wewnętrznej szkoły; 3.. 1.8 Udział w zespole wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej Plan pracy zespołu przedszkolno- szkolnego w ZS w Rąbinie .. jak i procesu edukacyjnego.. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych nauczycieli.. Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego.Dobra współpraca z nauczycielkami edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej; Doskonalenie pracy w SU z dziećmi w edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej.. Protokół z posiedzenia zespołu przedmiotowego.pdf.. Podsumowanie działalności Klubu Ortografitti; 4.PLAN PRACY ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2020/2021 Skład zespołu: Przewodniczący: Roczek Elżbieta Członkowie: Cieślak Renata Cieślak Magdalena Jańczyk Jowita Kusiak Aleksandra Stawiak - Kołba Ewa Stankiewicz Beata Parada Anna Urbańska PaulinaZespołu Przedmiotowego Edukacji Wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im..

W I semestrze odbyły się cztery spotkania zespołu edukacji wczesnoszkolnej.

na bieżąco.. Propozycja wzoru planu pracy zespołu nauczycieli - pobierz tutaj .. Notatka taka może zawierać: termin spotkania zespołu, krótką informację dotyczącą zakresu omawianych spraw,Zespół edukacji wczesnoszkolnej w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 pracował według opracowanego na ten rok planu.. 6.Protokół ze spotkania zespołu samokształceniowego nauczycieli zajęć rewalidacyjno-wychowawczychzespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej po wstępnej analizie wyników diagnozy, wychodząc naprzeciw treściom zawartym w nowej podstawie programowej dotyczącej indywidualizacji nauczania, opracował programy wspierające, które głównie kładą nacisk na usuwanie objawów trudności w uczeniu się, wspomagają rozwój potencjalnych możliwości dzieci oraz …PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Skład zespołu: Ewa Czarnecka - przewodnicząca Tamara Jabłońska Ewa Szamruchiewicz Terminy spotkań: trzy spotkania w semestrze (lub częściej w zależności od potrzeb) Główne kierunki pracy zespołu w roku szkolnym 2016/2017 1.. Wybrana grupa nauczycieli do realizacji określonego zadania - według corocznego przydziału czynności dodatkowych.. Dzielili się wiedzą i doświadczeniami.. Zapoznanie z planem pracy z uczniem mającym trudności w nauce 4.. Zapoznanie z wykazem dokumentów teczki wychowawcy klasowego 3.. Mogą być zapisywane w formie krótkiego protokołu lub notatki.. OrganizacjaŚwiętaSzkołyiŚlubowania klasI -wicedyrektorUrszulaJurczykowska 3.. Ten szablon znajdzie też zastosowanie w szkole.. galeria prac plastycznych.. Wystarczy trochę rzeczy pozmieniać ale tylko troochę !. Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego.. Wykazali dużo inicjatywy w ramach wzajemnego wspierania się.edukacji wczesnoszkolnej I semestr roku szkolnego 2017/2018 Mariola Matuszewska Plan prezentacji •Uroczystości •Konkursy •Dodatkowa praca i osiągnięcia nauczycieli, szkolenia •Dodatkowe oferty szkoły •Wycieczki(dydaktyczno-rekreacyjne, do kina, teatru) •Akcje z udziałem dzieci i wychowawców •Współpraca z instytucjami •Wnioski Uroczystości5.. Przeprowadzenie analizy wniosków z roku poprzedniego i wdrożenie ich do pracy w bieżącym roku szkolnym.Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej semestr I - rok szkolny 2019/2020 z dn.16 stycznia 2020r.. Sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych.. Sprawozdanie z pracy logopedy.. · Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej po ustaleniu z nauczycielem informatyki.. Odbyło się 5 spotkań zespołu na których kolejno: - został opracowany plan zespołu, - opracowano zadania dla uczniów (zadania wg instrukcji), - opracowano narzędzia badawcze do mierzenia jakości pracy szkoły:Protokół z posiedzenia członków Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych SP2 w Pajęcznie z dnia 23.10.2020 r. Porządek zebrania: 1.. ZESPOŁY PROBLEMOWO-ZADANIOWE..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt