Napisz wzory sumaryczne wodorotlenków na podstawie podanych nazw

Pobierz

Wodorotlenek ołowiu (ll)Napisz wzory sumaryczne następujących wodorotlenków :wodorotlenek sodu, wodorotlenek wapnia, wodorotlenek potasu, wodorotlenek magnezu, wodorotlenek glinu.Napisz nazwy wodorotlenków o podanych wzorach sumaryczny Ch.CsOH, CuOH, Cu(OH) 2,Fe(OH)2,Fe(OH)3.. A. wodorosiarczan(VI) potasu B. bromek wodorotlenek miedzi(II) C. chlorek żelaza(III) D. fosforan(V) glinu Zadanie 3.. Wodorotlenek miedzi (I) Pokaż więcej.. Oceń to zadanie: Średnia: 4.71.. Mg(OH)2, KOH, Fe(OH)2, Be(OH)2, NaOH, Ba(OH)2 Zadanie 2.. Na podstawie wzoru podaj nazwę i wzór sumaryczny 2p/ Zad.4.. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.. Krok 3.. Ustal wzory sumaryczne i nazwy związków chemicznych na podstawie podanych informacji: 8p/ N(V) i O(II) - K(I) i Cl(I) - Zn(II) i O(II) - Fe(III)i S(II) - Zad.2.Napisz wzory sumaryczne: 2p/ Chlorek żelaza (III) - Tlenek azotu(I) - Zad.3.. .Treść zadania.. Dostarczając odpowiedzi lub odpowiedzi na pytania 1.napisz wzory sumaryczne wodorotlenków o podanych nazwach: rtęci manganu chromu ołowiu bizmutu i miedzi pomocy!. Autor: ola222 Dodano: 22.11.2010 (17:27) Napisz wzory sumaryczne ( a ) i nazwy wodorotlenków (b) a) wodorotlenek litu - .. wodorotlenek chromu (III) - .. wodorotlenek ołowiu (II) - .. wodorotlenek ołowiu (IV) - .1.. Metody: • ilustracyjna, • praca z tekstem, • naprowadzająca z elementami problemowej, • słowna..

Napisz wzory sumaryczne wodorotlenków na podstawie podanych nazw.

Cl2O5 Be(OH)2 MgS Ba(OH)2 CaCl2 AgOH Sn(OH)2 N2O NH3 CsOH Kl N2O3 Ni(OH)2 H2O Mn(OH)2 HCl Cr(OH)3 2. Podaj wzory sumaryczne wodorotlenków o podanych nazwach.. Wodorotlenki sodu i potasu wykazujq wtaéciwoéci higroskopijne.Karta Pracy - Wodorotlenki - budowa i otrzymywanie Zadanie 1.. Zadanie 1.. .Wpisz w kratki wartościowość fragmentów zaznaczonych we wzorach sumarycznych podanych wodorotlenków.. Napisz wzory sumaryczne wodorotlenków na podstawie podanych nazw.. Podaj ich nazwy.. C. wodorotlenek miedzi(ll) D. wodorotlenek glinu Ocefi prawdziwoéé podanych zdaó.. Question from @Doctor0987 - Gimnazjum - ChemiaZobacz 2 odpowiedzi na zadanie: 1.. Odczytaj zapisy: 4p/ 3 K -Tlenki metali Tlenki niemetali Kwasy Wodorotlenki Sole 5.. Napisz nazwy systematyczne alkinów o podanych wzorach.Pomocy.. Napisz równania reakcji otrzymywania (dwoma metodami): wodorotlenku wapnia,Ca (OH)2. wodorotlenek glinu.. Na podstawie wzoru podaj nazwę i wzór sumaryczny 2p/ .zapisuje wzory sumaryczne wodorotlenków: Al(OH) 3, Cu(OH) 2; - odczytuje z tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli rozpuszczalność danego wodorotlenku; - wodorotlenku miedzi(II).. Napisz wzory sumaryczne i strukturalne wodorotlenku potasu, wodorotlenku wapnia, wodorotlenku żelaza (III), wodorotlenku glinu, wodorotlenku sodu, wodorotlenku miedzi (II) 2..

Napisz nazwy systematyczne soli na podstawie podanych wzorów.

Spośród podanych wzorów sumarycznych wybierz wzory wodorotlenków.. Odpowiedź: Pb(OH) 2.Zadanie 1.. Nie bądź nieprzyjemny, nie łam prawa.. Ustal wzory sumaryczne wodorotlenków: Potasu, Cezu, Wapnia, Cynku, Żelaza (II) , Żelaza (III), Srebra (I) , Miedzi (II).. Uzupełnij równania reakcji lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi: 14p a) Na2O+H2O b) CO2 +H2O c) NO + H2O d) MgO + HCl e) SO3 +NaOH f) Ca+H2O g) Fe + H2O 7.Zadanie 1.14 Podaj wzory strukturalne brakujących reagentów (A-F) w każdej z poniż­ szych syntez: a) butan, b)Napisz wzory półstrukturalne związków chemicznych o podanych nazwach systematycznych.. 224Napisz wzory sumaryczne i nazwy systematyczne tlenków , których zastosowania przedstawiono na fotografiach.Ustal wzory sumaryczne i nazwy związków chemicznych na podstawie podanych informacji: 8p/ N(V) i O(II) - K(I) i Cl(I) - Zn(II) i O(II) - Fe(III)i S(II) - Zad.2.Napisz wzory sumaryczne: 2p/ Chlorek żelaza (III) - Tlenek azotu(I) - Zad.3.. Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b) .Podaj nazwę soli: NaCl , NaS, NaNo3 , NaSo3 , Na2So4 , Na2SO3, NA3PO4, Zn(NO3)2 CuCl2, Ag2So4, KNO2, CA3(PO4)2 napisz wzoru soli chlorek żelaza (II) siarczek potasu węglas miedzi (II) fosforan 5 magnezu azotan 5 glinu2.. Zad.5 Ułóż równania reakcji następujących metali i tlenków metali z wodą: Li; MgO; Na 2 O. Zad.6 Napisz reakcje dysocjacji jonowej zasad (korzystaj z tabeli rozpuszczalności):Napisz wzory sumaryczne soli na podstawie podanych nazw..

Napisz wzory sumaryczne i półstrukturalne alkinów o podanych nazwach.

-podaje wzory i nazwy wodorotlenków - wymienia wspólne właściwości zasad i .. - identyfikuje wodorotlenki na podstawie podanych informacji - odczytuje równania reakcji chemicznych.- zapisuje wzory sumaryczne soli (chlorków, siarczków) - tworzy nazwy soli na podstawie wzorów sumarycznych i zapisuje wzory sumaryczne soli na podstawie ich nazw, np. wzory soli kwasów: chlorowodorowego, siarkowodorowego i metali, np. sodu, potasu i wapnia - wskazuje wzory soli wśród zapisanych wzorów związków chemicznychZadanie: zad 1 napisz wzory i nazwy systematyczne soli węglan Rozwiązanie: zad 1 napisz wzory i nazwy systematyczne soli węglan miedzi ii1 Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy ósmej szkoły podstawowej przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, Chemia Nowej Ery VI.. Krok 2.. [ ] [ ] NaOH -----[ ][ ] KOH -----[ ] [ ] Ca(OH) 2-----Napisz wzory sumaryczne i strukturalne podanych tlenków?. A. Ca(NO 3) 2 B. AlCl(OH) 2 C. Ca(HSO 4) 2 Zadanie 4.. Disqus to społeczność dyskusyjna.. Napisz wzór sumaryczny.. Zaznacz P, jeéli zdanie jest prawdziwe, lub F — jeéli jest falszywe.. Oceń prawdziwość podanych zdań.Zad.1.. Wygląda na to, że blokujesz reklamy.. Spośród podanych wzorów sumarycznych wybierz wzory wodorotlenków..

Podkreśl wzory sumaryczne wodorotlenków dobrze rozpuszczalnych w wodzie.

Napisz we wzorze odpowiednie indeksy stechiometryczne.. Skorzystaj z tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie.. Napisz symbole pierwiastków tworzących wodorotlenek i ich wartościowość.. 2012 (16:34) Napisz nazwy systematyczne i wzory sumaryczne substancji oznaczonych literami X i Y.. X + KOH -----> C17H31COOK + Y BARDZO PROSZĘ O POMOC DAM NAJ!. Napisz wzory sumaryczne podanych związków: 4p a) siarczan (IV) wapnia b) chlorek miedzi (II) c) wodorotlenek żelaza (III) d) węglan potasu 6.. Zadanie jest zamknięte.Krok 1.. Wodorotlenek Glinu: Tak więc, ilość grup OH w wodorotlenku zawsze jest równa wartościowości metalu.. Środki dydaktyczne: 1. .. albo zarejestruj w Disqus lub wybierz nazwę .. A. wodorotlenek wapnia B. wodorotlenek litu Zadanie 3.. Wodorotlenek wapnia.. - zapisuje wzory sumaryczne wodorotlenków: Al(OH) 3, Cu(OH) 2, oraz podaje ich nazwy; - opisuje właściwości wodorotlenków wynikające z ich zastosowania; -1.. Jak tworzyć nazwy i wzory sumaryczne soli?Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach sumarycznych.. Nazwa Wzór sumaryczny : Wodorotlenek sodu.. Napisz wzory sumaryczne wodorotlenków na podstawie podanych nazw.Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.. TLENKI: t. wodoru t. wapnia t. glinu t. węgla (IV) t. węgla (II) t. magnezu t. żelaza (III) t. żelaza (II) t. sodu t. ołowiu (IV) t. miedzi (I) t. baru t. krzemu t. siarki (VI) t. siarki (IV) t. siarki (II) t. chloru (VII) t. chloru (I) t. azotu (V) t. azotu (III) jeżeli jest to gdzieś w internecie to nie musicie pisać tylko możecie wysłać link.Nazwy wodorotlenków powstają przez dodanie do słowa "wodorotlenek" nazwy pierwiastka tworzącego dany związek (w dopełniaczu): R1bUd0BGB24iP 1 Ilustracja tekstowa przedstawia system nazewniczy wodorotlenków na przykładzie napisu NaOH - wodorotlenek sodu.Napisz wzory sumaryczne wodorotlenków na podstawie podanych nazw.. Tlenki i wodorotlenki Uczeń: - definiuje pojęcie katalizator definiuje pojęcie tlenek podaje podział tlenków na tlenki metali i tlenki niemetali zapisuje równania reakcji otrzymywania tlenków metali i tlenków .• pisze bezbłędnie wzory sumaryczne soli, mając podane ich nazwy; • podaje nazwy soli na podstawie wzorów sumarycznych; • analizuje i interpretuje tabelę rozpuszczalności.. Mg (OH)2. wodorotlenek żelaza (II) Fe (OH)2.Wodorotlenek Magnezu : Po zapisaniu na krzyż, wzór wodorotlenku magnezu : Mg (OH)2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt