Ogłoszenie o konkursie na dyrektora instytucji kultury

Pobierz

Wymagane kwalifi kacje: 1. .. Ogłoszenie o konkursie dla kandydatów na stanowisko dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im .2) przeprowadza postępowanie konkursowe na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, w tym: ustala spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie przez jego uczestników lub stwierdza uchybienia lub braki w złożonych ofertach, przeprowadza rozmowy z uczestnikami konkursu, w tym dotyczące złożonych przez nich .3 days agoMay 2, 2022Mar 24, 2022OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SUWALSKIEGO OŚRODKA KULTURY I.. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwanego dalej "konkursem", w tym terminu i miejsca podania tej informacji do publicznej …Nov 30, 2021Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 168/2015 Burmistrza Barcina z dnia 10 listopada 2015 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W BARCINIE Nazwa i adres instytucji kultury:Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im.. Postanowienie o ogłoszeniu konkursu powinno określać w szczególności: 1) skład osobowy komisji konkursowej, z uwzględnieniem przedstawicieli środowisk twórczych i artystycznych właściwych ze względu na zakres działania instytucji, oraz powołanie przewodniczącego, 2)Sam konkurs musi zostać ogłoszony nie później niż na pół roku przed upływem okresu, na jaki został powołany dotychczasowy dyrektor instytucji artystycznej oraz na 3 miesiące przed upływem okresu, na jaki został powołany dotychczasowy dyrektor instytucji kultury innej niż instytucja artystyczna..

Konkurs na funkcję dyrektora instytucji kultury ogłasza organizator.

2020r., poz. 194 ), Burmistrz Janowca Wielkopolskiego ogłasza konkurs na Dyrektora Biblioteki Publicznej im.Jul 19, 2021May 6, 2022Dec 7, 2021konkurs zasadniczo powinien odbyć się w przypadku powoływania dyrektorów określonych w rozporządzeniu instytucji kultury — w wyjątkowych przypadkach minister kultury może zgodzić się na powołanie dyrektora takiej instytucji bez konkursu (ma to miejsce w przypadku złożenia ministrowi kultury przez organizatora wniosku o wyrażenie zgody na …Mar 15, 2021Mar 13, 20221) podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, o którym mowa w art. 16 ust.. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to system stron internetowych służacy powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach", należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 550, w terminie do dnia20 września 2021 roku do godz. 15.00 2.Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko DYREKTORA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W OZIMKU PRZY UL. KSIĘDZA KAŁUŻY 15 W OZIMKU WRAZ Z FILIĄ ŻŁOBKA PRZY UL. SIKORSKIEGO W OZIMKU..

Ogłoszenie o konkursie musi ...Strona Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Szczecinie Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Szczecinie Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 65 w Szczecinie Ogłoszenie o konkursie .. podstawa prawna: art. 1, 2 i 4 ustawy z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2019 r. poz. 115)Senat za zmianami w konkursach na dyrektorów samorządowych instytucji kultury Samorząd terytorialny Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, którą poparł Senat, zakłada m.in. podanie do publicznej informacji zamiaru ogłoszenia konkursu i wprowadza możliwość nierozstrzygnięcia konkursu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt