Wykonaj polecenia jeśli poprawnie rozwiążesz trzy kolejne przykłady klasa 4

Pobierz

Podręcznik cz. 1 - strona 178 poziom A a) 2⋅113 =116 b) 152 ⋅4=158 c) 3⋅5011 =5033 d) 4⋅71 =74 e) 94 ⋅2=98 f) 101 ⋅7=107 g) Odpowiedź na zadanie z Matematyka z kluczem 5.. Inne książki z tej samej klasy: Matematyka z kluczem 7.. Podręcznik cz. 1 Książki Q&A Premium Sklep Dec 21, 2021Jan 7, 2022Wykonaj polecenia.. Jeśli poprawnie rozwiążesz trzy kolejne przykłady z danego poziomu, mo - żesz przejść na następny poziom.. Matematyka z kluczem 7.. Pamiętaj, że poprawna odpowiedź musi zawierać jednostkę.. Pamiętaj, aby doprowadzić wynik do najprostszej postaci.. --> Jeśli poprawnie rozwiążesz trzy przykłady z jednego poziomu, możesz przejść na następny poizom.. Jeśli poprawnie rozwiążesz trzy kolejne przykłady z danego poziomu, mo - żesz przejść na następny poziom.. Jeśli poprawnie rozwiążesz trzy kolejne przykłady z jednego poziomu, możesz przejść na następny poziom.. P.A c) 5/9*5?8 d)1/8*7/2 P.B c) 5/9*2/15 d)4/7*3/8 P.C c)5/12*4 P.Dmianownikach - karta pracy III.4.1 Wykonaj polecenia.. Zaloguj się lub stwórz nowe konto aby zobaczyć zadanie!. Inne książki z tej samej klasy: Matematyka z kluczem 7.. Wykonaj polecenia.. > Jeśli poprawnie rozwiążesz dwa kolejne przykłady z danego poziomu, możesz przejść na następny poziom.. Planeta Nowa 7.. Jeśli poprawnie rozwiążesz .Nov 18, 2020Jeśli poprawnie rozwiążesz trzy kolejne przykłady z jednego poziomu, możesz przejść na następny poziom..

Wykonaj polecenia jeśli poprawnie rozwiążesz trzy kolejne przykłady z jednego poziomu możesz przejść na następny poziom.

Jeśli poprawnie rozwiążesz trzy kolejne przykłady z danego poziomu, mo-żesz przejść na następny poziom.. Zaloguj się lub stwórz nowe konto aby zobaczyć zadanie!. a) a = 5 cm, ha = 7 mmb) b = 1,7 cm, hb = 3 dmc) a = 2 dm, ha = 9 mmd) a = 11 cm, ha = 4 mmPoziom C > .Wykonaj polecenia jeśli poprawnie rozwiążesz trzy kolejne przykłady z jednego poziomu możesz przejść na następny.. - MidBrainart .. Poziom B > Oblicz pole równoległoboku, mając dane podstawę i wysokość opuszczoną na tę podstawę.. a) a = 8 cm, h a = 9 cm b) b = 4 cm .Wykonaj polecenia .Jeśli poprawnie rozwiążesz dwa kolejne przykłady z jednego poziomu możesz przejść na następny poziom a.. Matematyka z kluczem 7.. Poziom A Oblicz pole prostokąta przedstawionego na rysunku.. -> Jeśli poprawnie rozwiążesz trzy kolejne przykłady z jednego - Zadanie 1: Matematyka z kluczem 5. .. 16+4-7+3b) 1,3 -½ .Figury geometryczne Pole prostokąta - karta pracy Wykonaj polecenia.. a) 4 1 + 2 1 b) 3 2 + 6 5 c) 8 3 - 16 1 d) 3 1 + 12 7 e .Pole trapezu - karta pracy V.4.1 Wykonaj polecenia.. a) a = 8 cm, h a= 9 cm b) b= 4 cm, h b= 6,2 cm c) c= 5 dm, h c= 7 dm d) c= 13 cm, h c= 3 cm e) a = 2,8 cm, h a= 6 cm f) b= 60 mm, hWykonaj polecenia..

Poziom A Rozszerz jeden z ułamków i wykonaj działanie.

Jeśli poprawnie rozwiążesz trzy kolejne przykłady z danego poziomu, mo - żesz przejść na następny poziom.. Jeśli poprawnie rozwiążesz trzy kolejne przykłady.- Zadanie 1: Matematyka z kluczem 7 - strona 274 Klasa 7 szkoły podstawowej Przedmiot Matematyka Wybierz książkę Matematyka z kluczem 7, Podręcznik Strona 274 5 Zadanie 1 Zadanie Poziom A a) a = 7 h = 27 3 b) a = 252 h = 2252 3 = 2512 3 = 512 3 ⋅ 21 = 1012 3 = 56 3 c) a = 31 Rozwiązanie zadania 1 z książki Matematyka z kluczem 8 opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plJeśli poprawnie rozwiążesz trzy kolejne przykłady z jednego poziomu, możesz przejść na następny poziom.. Jeśli poprawnie rozwiążesz trzy kolejne przykłady z jednegopoziomu, możesz przejść na następny poziom.poziom A Wykonaj mnożenie.. Spotkania z fizyką 7.. Spotkania z fizyką 7.. Inne książki z tej samej klasy: Matematyka z kluczem 7.. Nowe Słowa na start!. Jeżeli otrzymasz wyrazy podobne, zredukuj je.a) (x-4)(x - 2) c) (st - 3)(5+ st) e) (6c + 1)(c - 1) g) (m - n)(n- m)b) (2b + a)(3-6) d) (3k - 2)(k - 4) f) (4 - d)(2d + 2) h) (z + 3x)(22 .Wykonaj działania.. Matematyka z kluczem 7.. Nowe Słowa na start!. Jeśli poprawnie rozwiążesz trzy kolejne przykłady z jednego poziomu, mo-żesz przejść na następny poziom.. b) 3√5-4√5+ wykonaj polecenia jeśli poprawnie rozwiążesz trzy kolejne przykładyz jednego poziomu, możesz przejeść na następny poziom.Wykonaj polecenia..

Wykonaj polecenia .Jeśli poprawnie rozwiążesz dwa kolejne przykłady z jednego poziomu możesz przejść na następny poziom a .

Jeśli poprawnie rozwiążesz trzy kolejne przykłady z jednego poziomu, możesz przejść na następny poziom.. Poziom A > Oblicz pole równoległoboku.. Poziom A Podaj wynik dzielenia w postaci ułamka.. Poziom A Oblicz pole trójkąta o danej podstawie i opuszczonej na nią wysokości.. Poziom A Oblicz pole trapezu o podanych podstawach a i b oraz wysokości h. a) a = 8 cm, b = 7 cm, h = 10 cm b) a = 4,6 cm, b = 6,3 cm, h = 4 cm c) a = 5 cm, b = 9 cm, h = 3 cm4 cm 8 cm 2 cm 3 cm 3 cm 4 cm 4 cm 8 cm 7 cm c) f) h) Pole trójkàta - karta pracy V.3.1 Wykonaj polecenia.. (UŁAMKI) Poziom B) Zamień na ułamek niewłaściwiy a) trzy całe jedna druga b) dwie całe trzy czwarte c) cztery całe dwie trzecie d) pięć całych jedna czwarta e) dwie całe piąta siódma f) jedna cała siedem dziewiątych g) trzy całe siódma dziesiąta .. Zaloguj się lub stwórz nowe konto aby zobaczyć zadanie!. Poziom A Oblicz pole trójkąta o danej podstawie i opuszczonej na nią wysokości.. Planeta Nowa 7.. Nowe Słowa na start!. Jeśli poprawnie rozwiążesz trzy kolejne przykłady z jednego poziomu, mo- żesz przejść na następny poziom..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt