Lektury obowiązujące na egzamin ósmoklasisty 2022

Pobierz

Część ogólna informatora w językach mniejszości narodowych, języku mniejszości etnicznej i języku regionalnym; Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019;Aug 30, 2021Apr 22, 2021Aug 24, 2021Aug 30, 2021Sep 3, 2020Poniżej prezentujemy zawarte w nich dane, które odnoszą się do ostatniego egzaminu ósmoklasisty, przeprowadzonego na podstawie obniżonych wymagań egzaminacyjnych.. W Czerwcu 2022 i kolejnych miesiącach w sprzedaży pojawią się bardzo ciekawe produkty, zobacz koniecznie!Zobacz top - zapowiedzi z TaniaKsiazka.pl: 1.. Nov 7, 2021May 5, 2022Lista lektur: egzamin ósmoklasisty 2022 Char­les Dic­kens, Opo­wieść wigi­lij­na; Alek­san­der Fre­dro, Zemsta; Jan Kocha­now­ski, wybór fra­szek i tre­nów, w tym Tren VII i VIII; Alek­san­der Kamiń­ski, Kamie­nie na sza­niec; Adam Mic­kie­wicz, Redu­ta Ordo­na, Śmierć Puł­kow­ni­ka, Świ­te­zian­ka, .May 15, 2022Apr 4, 2022May 9, 2022Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (dostępne są aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022), w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych, w arkuszach z egzaminów próbnych, w zestawach powtórzeniowych zadań egzaminacyjnych oraz w arkuszach wykorzystanych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019-2021.Sep 1, 2021Zapowiedzi w kategorii Lektury i pomoce szkolne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt