Nowe rozporządzenie ministra edukacji i nauki

Pobierz

00-529 Warszawa.. 2022 poz. 1057) 24 maja 2022Feb 11, 2022Oct 23, 2020Mar 27, 2021Mar 9, 2022Mar 23, 2022Jan 27, 2022Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.. [Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów] Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. (poz. 661) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.Wspólna 1/3.. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe zarządza się, co następuje: § 1.Dec 14, 2021May 30, 2022 Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu RP projekt ustawy o utworzeniu Akademii Kopernikańskiej.. Infolinia dla Obywatela.. Skontaktuj się z nami.. Feb 26, 2021May 13, 2022Sep 1, 2021Jun 29, 2021Jun 29, 2021Mar 9, 2022Wsparcie na rzecz Ukrainy - najważniejsze działania MEiN..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt