Scenariusz lekcji religii z wykorzystaniem tik

Pobierz

Poradnik, który powstał w ten sposób, pokazuje, jak opracowywać konspekty lekcji z zastoso - waniem oceniania kształtującego (OK).z zastosowaniem TIK.. Scenariusz zajęć plastycznych w kl. IV szkoły podstawowej.. Scenariusz lekcji z edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem narzędzi TIK Temat: "Cztery pory roku" w literaturze i piosence.. Uczestnicy: klasa III SP, dzieci w wieku 8-9 lat 3. i lm., - rozpoznaję formy gramatyczne rzeczownika ( liczba, rodzaj, przypadek )KONSPEKT ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM TIK 1.. Cele ogólne lekcji: • utrwalenie i rozwijanie znajomości tabliczki mnożenia;III.. A. Tobor) « poprzednia następna » KONTAKT.. Cel główny: usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz procesów koncentracji i uwagi.TIK na lekcjach.. Na początku uczniowie przypomną zasady pisowniscenariusz lekcji jĘzyka polskiego z wykorzystaniem tik TEMAT : ,,Pięta Achillesa''- czyli o mitologicznym pochodzeniu niektórych związków frazeologicznych.Scenariusz lekcji języka polskiego z wykorzystaniem TIK Klasa IV.. kl. 2 TIK.doc (93.00 KB)RELIGIA - Potrzebna pamiec.odt (35.39 KB) LEKCJA MATEMATYKI - Twierdzenie Pitagorasa.doc (22.00 KB) SCENARIUSZ ZAJEC OTWARTYCH Z WYCHOWAWCA IVA.docx (27.61 KB) Scenariusz z edukacji muzycznej.. Cele katechezy: Uczeń: - wie, że Jezus przekazał władzę odpuszczania grzechów Apostołom i ich następcom - potrafi powiedzieć, kogo widzi i słyszy w sakramencie pojednania, a kto odpuszcza grzechyRELIGIA - Potrzebna pamiec.odt (35.39 KB) LEKCJA MATEMATYKI - Twierdzenie Pitagorasa.doc (22.00 KB) SCENARIUSZ ZAJEC OTWARTYCH Z WYCHOWAWCA IVA.docx (27.61 KB) Scenariusz z edukacji muzycznej..

Scenariusz lekcji geografii.

Nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego zajęcia: Magdalena Tuszyńska.. Temat: Przypadkowe spotkanie z rzeczownikiem.. Dni wolne od zajęć dydaktycznychScenariusz lekcji z edukacji polonistycznej w klasie II.. Kryteria sukcesu: - znam nazwy przypadków - odmieniam wybrane rzeczowniki przez przypadki w lp.. W celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami współpracującymi w międzyszkolnej sieci współpracy dotyczącej wykorzystania TIK na lekcjach ,nauczyciel klasy II Szkoły Podstawowej im.. Autor: Czytelnik Portalu Szkola Podstawowa - 17 kwietnia, 2020.. Zamierzone cele a. Zdobywanie wiadomości: przypomnienie, usystematyzowanie i pogłębienie podstawowych wiadomości o Objawieniu Bożym i jego przekazywaniu, a w szczególności o Piśmie ŚwiętymScenariusz lekcji z religii z wykorzystaniem technologii informacyjnej TIK Klasa: II a Przedmiot: religia Temat: Dar odpuszczania grzechów.. Drugi element, wdrożeniowy, polega na opracowaniu co najmniej dwóch scenariuszy zajęć dla uczniów z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności poznanych w cyklu szkoleniowym (jeden scenariusz jest tworzony z wykorzystaniem platformy epodreczniki.pl).Scenariusz zajęć w przedszkolu z zastosowaniem TIK.. Cel: utrwalisz wiadomości dotyczące odmiany rzeczownika.. - Nauka interpretacji tekstu literackiego na podstawie wiersza "Cztery pory roku" Urszuli Kowalskiej.Scenariusz zajęć z religii z wykorzystaniem TIK Temat: Mieszkania Boga Prowadzący Alicja Bednarek Data: 20.05.2020 r. Klasa: V b Cele ogólne: Zrozumienie prawdy, że Bóg, choć mieszka w niebie, na ziemi chce spotykać się z nami w kościele i mieszkać w naszych sercach Cele szczegółowe: Uczeń:KONSPEKT ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI TIK..

Scenariusz lekcji z języka niemieckiego z wykorzystaniem TIK.

Cele edukacyjne: - Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przeprowadzeniu lekcji.. Czas trwania: 60 minut.. kl. 2 TIK.doc (93.00 KB)Scenariusz lekcji religii z wykorzystaniem TIK (autor: p. Justyna Hewig) _____ Scenariusz lekcji fizyki z wykorzystaniem TIK (autor: p.. Uczniowie podczas zajęć utrwalą pisownię wyrazów z "ó" i "u" podczas tworzenia projektu mamy myśli i przeniesienia jej na schemat w wybranym programie.. 575 305 676 Stołówka.. Marcina Bielskiego w Białej opracował i zamieszcza scenariusz lekcji.. Autor : mgr Lucyna Bujak Przedmiot / rodzaj .Poradnik tworzenia konspektów lekcji z OK W tym rozdziale zbieramy doświadczenia własne i innych nauczycieli oraz przedstawiamy wskazówki na temat skutecznego nauczania.. Temat obserwacji dyrektora: Wdrażanie do poznawania świata liter z zastosowaniem tablicy multimedialnej i narzędzi TIK .Konspekt zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem narzędzi TIK Temat zajęć: Terapia koordynacji wzrokowo-ruchowej Data: 25.04.2018 r. Czas trwania: 60 min.. Celem niniejszego artykułu jest przytoczenie definicji i zastosowania narzędzi TIK, czyli wszystkich sposobów, w których używamy technologii informacyjno-komunikacyjnych.. Narzędzia technologii informatyczno-komunikacyjnej wykorzystywane są obecnie przez człowieka w praktycznie każdej dziedzinie życia..

Scenariusz lekcji przyrody.

Klasa: 2a Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Dudzińska Cel główny: Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej Doskonalenie procesów uwagi i koncentracjiPlan lekcji.. 575 305 676 .PRZYKLADY DOBRYCH PRAKTYK - SCENARIUSZ LEKCJI W KLASIE II.. Polecenie do ćwiczenia dla uczniów.. Scenariusz lekcji religii z wykorzystaniem TIK Klasa V SP Temat: Biblia- Księga Słowa Bożego I.. Uczeń: klasa 3 szkoły podstawowej.. Scenariusz lekcji otwartej z matematyki w klasie VI.Lista 10 Narzędzi TIK dla Nauczyciela +definicja ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt