Oke kraków test diagnostyczny

Pobierz

Aktualności / OKE.. Egzamin maturalny w terminie dodatkowym w 2022 r. .. OKE w Jaworznie planuje szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń dźwigowych.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.Apr 26, 2022Załączniki OKE; System obsługi egzaminu maturalnego SIOEO; Arkusze egzaminacyjne.. Formatka do analizy wyników próbnego egzaminu maturalnego 2021; Egzamin maturalny 2020; Egzamin próbny maturalny 2020; Egzamin maturalny 2019; Egzamin maturalny 2018; Egzamin maturalny 2017; Egzamin maturalny 2016; Egzamin maturalny 2015; Egzamin maturalny 2014; Egzamin maturalny 2013; Egzamin maturalny 2012Feb 18, 2021Egzamin zawodowy Formuła 2019.. 19 kwietnia 2022.. Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, w których odbędzie się egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym.. Szkoła podstawowaFeb 17, 2021Egzamin zawodowy Formuła 2019.. O egzaminie; Podstawa programowa; Informatory - Wyposażenie ośrodków; Jawne zadania egzaminacyjne (część praktyczna) Harmonogramy, komunikaty i informacje; Wyniki, sprawozdania; Przykładowe zadania; Archiwum; System informatyczny obsługi egzaminów zawodowych (SIOEPKZ) Egzamin eksternistyczny.. Szkoła podstawowaInformacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju, czerwcu i sierpniu 2021 r. Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego w 2023 r. Komunikat w sprawie publikacji wyników egzaminów zawodowych dla sesji Lato 2021. ul.Mar 17, 2021ul..

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 kwietnia 2022 r. o wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego podczas egzaminów przeprowadzanych w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2022 r.Jan 13, 2022Mar 19, 2021 Mar 18, 2021Mar 3, 2021Mar 3, 2021Mar 17, 2021Egzamin maturalny - Test diagnostyczny 2021.

Na stronie głównej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz w SIOEO został zamieszczony komunikat dotyczący dystrybucji i redystrybucji materiałów .Feb 17, 2021May 23, 2022May 27, 2021Egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny i egzaminy zawodowe.. Aktualności.. O egzaminie; Podstawa programowa; Informatory - Wyposażenie ośrodków; Jawne zadania egzaminacyjne (część praktyczna) Harmonogramy, komunikaty i informacje; Wyniki, sprawozdania; Przykładowe zadania; Archiwum; System informatyczny obsługi egzaminów zawodowych (SIOEPKZ) Egzamin eksternistyczny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt