Lyrica charakterystyka produktu leczniczego

Pobierz

Lyrica może być przyjmowana podczas posiłku lub niezależnie od niego.1.. Działanie.. twarde(150 mg) - 56 szt.. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. Inne opakowania LyricaSkład.. Lyrica należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych.. Dostępne opakowania POKAŻ WSZYSTKIE Lyrica kapsułki twarde - 21 kaps.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Każda twarda kapsułka zawiera 25 mg pregabaliny.. - 0,1 g PFIZER LIMITED Lyrica kapsułki twarde - 100 kaps.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Kapsułka, twardaLek Lyrica jest przeznaczony wyłącznie do stosowania doustnego.. Produkt Lyrica jest wskazany w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych (Generalised Anxiety Disorder - GAD) u osób dorosłych.. Kod EAN : 5909990009367: Refundowany : tak: Bepłatny dla seniorów 75+ tak, we wskazaniach objętych refundacją.. Wskazania.. Lyrica 150 mg kapsułki, twarde Każda kapsułka twarda zawiera także 16,50 mg laktozy jednowodnej.. Lek przeciwpadaczkowy.. Kapsułki leku Lyrica zawierają także laktozę jednowodną.. sprawdź dostępność i cenę leku gdzie po lek.. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami tolerancji galaktozy, takimi jak niedobór laktazy typu Lapp lub z zaburzonym wchłanianiem glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.Lyrica 75 mg kapsułki, twarde Każda kapsułka twarda zawiera także 8,25 mg laktozy jednowodnej..

Charakterystyka produktu leczniczego dla Lyrica kapsułki.

1.Lyrica - skład i działanie leku Podstawowym składnikiem leku Lyrica jest pregabalina, która należy do grupy leków przeciwpadaczkowych.. Lek zawiera laktozę.. 20210726_PL_07334_RYZ_13-1-cl 2 1.. - 0,1 g PFIZER LIMITED Lyrica kapsułki twarde - 84 kaps.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Ból neuropatyczny Leczenie pregabaliną można rozpocząć od dawki 150 mg na dobę, podawanej w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.Lek jest wskazany w leczeniu bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego u osób dorosłych.. Sprawdź też, w której aptece kupisz i w jakiej cenie.. zawiera 75 mg pregabaliny.. Sprawdź interakcje z lekami Interakcje z żywnością Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 drażetka zawiera 100 mg benfotiaminy - witaminy B 1 (Benfothiaminum) i 100 mg pirydoksyny chlorowodorku - witaminy B 6 (Pyridoxini hydrochloridum) Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sacharoza.Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych.. Produkt leczniczy TAGRISSO może być przyjmowany bez związku z przyjmowaniem posiłków, codziennie o tej samej porze.Bez wątpienia gabapentyna i pregabalina są lekami skutecznymi w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych (tylko pregabalina), ale coraz częściej ich działanie wykorzystywane jest w terapii chorób niebędącymi ich typowymi wskazaniami terapeutycznymi, co niesie za sobą szereg potencjalnych zagrożeń.Lyrica (Pregabalin) Wskazania Dawkowanie BSS Zgłoś działanie niepożądane Dawkowanie: Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Dawka wynosi od 150 mg do 600 mg na dobę, podawana w dwóch lub trzech dawkach podzielonych..

... Lyrica › Lyrica, charakterystyka produktu leczniczego, dostępność w aptekach.

Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.8.. Lyrica 100 mg kapsułki, twarde Każda kapsułka twarda zawiera także 11 mg laktozy jednowodnej.. Lek jest wskazany w leczeniu skojarzonym napadów częściowych u dorosłych, które są lub nie są wtórnie uogólnione.. Jaki jest skład leku Lyrica?. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 kapsułka miękka zawiera 600 mg kwasu tioktynowego (Acidum thiocticum) Substancja pomocnicza o znanym działaniu: amarant (E 123) i sorbitol (E 420).. Pregabalina jest organicznym związkiem chemicznym, pochodną kwasu gamma-aminomasłowego, w skrócie GABA.. Lyrica 200 mg kapsułki, twardeLyrica jest wskazana w leczeniu wspomagającym napadów częściowych u dorosłych, które są lub nie są wtórnie uogólnione.. produkt na receptę .Produkt Lyrica jest wskazany w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych (Generalised Anxiety Disorder - GAD) u osób dorosłych.. Sprawdź też, w której aptece kupisz i w jakiej cenie.. Ból neuropatyczny pochodzenia obwodowego i ośrodkowego, padaczka lub uogólnione zaburzenia lękowe: - Należy przyjmować liczbę kapsułek zaleconą przez lekarza.. Producent : Upjohn: Zawartość opakowania : 56 szt.. Lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza..

Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego.

Dawkowanie.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Milgamma 100, 100 mg + 100 mg, drażetki 2.. Dawkowanie Dawka wynosi od 150 mg do 600 mg (od 7,5 ml do 30 ml) na dobę, podawana w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.Produkt Lyrica zawiera laktozę jednowodną.. Data aktualizacji: 01.08.2016.Lyrica (Pregabalin) Nazwa skrócona: Lyrica produkt leczniczy Postać, opakowanie i dawka: kaps.. Kod EAN : 5909990009299: Refundowany : tak: Bepłatny dla seniorów 75+ tak, we wskazaniach objętych refundacją.. Bepłatny dla kobiet w ciąży C: nie: Recepta : produkt wydawany z apteki na podstawie recepty: Poziom odpłatnosci : ryczałt: Cena pełnopłatna : 101,31 PLNW przypadku pominięcia dawki produktu leczniczego TAGRISSO należy przyjąć tę dawkę, zwyjątkiem sytuacji, gdy planowy czas przyjęcia kolejnej dawki przypada w okresie do 12godzin od czasu zauważenia opuszczenia dawki.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Każda twarda kapsułka zawiera 75 mg pregabaliny Substancje pomocnicze: Każda kapsułka twarda zawiera także 8,25 mg laktozy jednowodnej.. Wyszukaj lek lub miejsce.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ryzodeg 100 jednostek/ml, roztwór do wstrzykiwań w fabrycznie napełnionym wstrzykiwaczu Ryzodeg 100 jednostek/ml, roztwór do wstrzykiwań we wkładzieOpis produktu Lyrica Interakcje z innymi lekami Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie..

Gdzie po lek › Choroby neurologiczne › Padaczka (epilepsja) › Lyrica ...Charakterystyka produktu leczniczego dla Lyrica.

Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszaćNiniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. Uogólnione zaburzenia lękowe.. Bepłatny dla kobiet w ciąży C: nie: Recepta : produkt wydawany z apteki na podstawie recepty: Poziom odpłatnosci : ryczałt: Cena pełnopłatna : 50,90 PLNLyrica (pregabalina) .. ChPL - Charakterystyka Produktu Leczniczego CI - (ang. - Confidence Interval) przedział ufności Komparator - interwencja alternatywna, opcjonalna wobec interwencji ocenianej Lek - produkt leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2011 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. zCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Lek jest wskazany w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych (ang. GAD) u osób dorosłych.6 W długoterminowym badaniu kontrolowanym placebo (PRAISE-2) z amlodypiną podawaną pacjentom z niewydolnością serca stopnia III i IV według klasyfikacji NYHA (New York Heart Association Classification) o etiologii innej niż niedokrwienna, stosowanie amlodypiny było związane z częstszymi doniesieniami o obrzęku płuc, pomimo braku istotnych różnic w częstości występowaniaSubstancja wykazuje również skuteczność w leczeniu bólu neuropatycznego oraz zaburzeniach lękowych uogólnionych.. Uogólnione zaburzenia łąkowe.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO LYRICA 25 mg kapsułki twarde 2.. Padaczka.. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Zakres dawek wynosi od 150 mg do 600 mg na dobę, podawanych w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.. twarde(75 mg) - 56 szt. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.. Producent : Upjohn: Zawartość opakowania : 56 szt.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1Lyrica kaps.. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania.. W leku Lyrica znajdują się także inne substancje pomocnicze, takie jak laktoza jednowodna.Padaczka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt