Uzupełnij zdania poprawnymi formami czasowników z ramki

Pobierz

Z trzema utworzonymi związkami utwórz zdania tak, aby pokazać, że rozumiesz ich znaczenie.Zadanie 1.. 2010-11-30 14:37:50 Uzupełnij podane zdania poprawnymi formami czasu przeszłego czasownika pójść.Okreśł ich liuczbę i rodzaj!. Uzupełnij zdania na podstawie informacji podanych w tekście.. rodzina.5.. Inny przypadek to czasownik sit gdzie podwajamy występującą na końcu spółgłoskę consonant t.Proszę wpisać słowa z ramki w odpowiedniej formie.. 4.1.Zadanie: uzupełnij zdania czasownikami z ramki te czasowniki Rozwiązanie: 1 had 2 went 3 left 4 read 5 sat 6 bought 7 took 8 got chyba tak d Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Uzupełnij podane związki frazeologiczne nieosobowymi formami czasownika, wybranymi spośród wyrazów w ramce.. Wpisz w każdą lukę właściwy czasownik w odpowiedniej formie.. Małgosia (co robi?). 2012 04 19 10 45 46 uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników can lub have to.. Uzupełnij zdania poprawnymi formami czasowników w ramce czsowniki: not do, go, study, have, give np. I always WORK hard.. Zastosuj formy czasu present continuous czasowników z ramki.. Uzupełnij informacje o sobie Wstaw właściwy przysłówek z ćwiczenia 3Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o 6 Uzupełnij zdania poprawnymi formamiczasowników z ramki.. (wracać) do domu, napotykał wiele trudności.3..

2011-05-09 15:37:46Uzupełnij zdania poprawnymi formami czasowników z ramki.

(Tu trzeba dobrać odpowiednie czasy, książka voices 2) Ramka:catch, drive, go, live, pass, play, winUzupełnij zdania odpowiednimi formami czasownika ''' to be ''' z ramki!. Zadanie 2 str.38 look 2 w ksiazce ucznia.przerysuj tabele do zeszytu i wpisz czasowniki z ramki we wlasciwa kolumne LAUGH .Popatrz na obrazek.Uzupełnij zdania właściwą formą czasu present continuous czasowników z ramki Sprawozdanie z wyjazdu do teatru .Alicja w krainie Czarów .. Uzupełnij odpowiednio zdania wpisując odpowiednią formę be going to oraz podane czasowniki ~ 2012 04 19 10 45 46 uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników can lub have to.. Następnie słuchać, sprawdzić i śpiewać.Popatrz na obrazek.Uzupełnij zdania właściwą formą czasu present continuous czasowników z ramki Uzupełnij zdania.. prezentować • trenować • kolekcjonować Jurek (co robi?). Nazwij każdy z tych imieslowo1.. syn i córka, nowy film, sztuka, dziecko (plur.. koszykówkę i biegi.. W końcu dotarł na swoją wyspę, gdzie czekała na niego (kochać) ?. Wpisz brakujące wyrazy.. 2.O czym była sztuka (2 zdania) 3.Co ci najbardziej CI SIĘ PODOBAŁO (2 zdania)1. muszelki i znaczki pocztowe.Uzupełnij zdania czasownikami z ramki w odpowiedniej formie czasu present simple lub present continuous..

Uzupełnij podane zdania poprawnymi formami imiesłowów.

Odyseusz po (zakończyć) L?. • Główka maku z ziarenkami to .. 2012-04-19 10:45:46 7. uzupełnij powiedzenia odpowiednimi formami zaimków podanych w nawiasach 2017-11-06 18:54:33uzupelnij zdania parami czasownikow z ramki w odpowiedniej formie past simple past continous lub used to.. Now he stays at home and works in his garden 4.3 Uzupełnij zdania 1-6 formami przeszłymi czasowników z ramki.. Uzupełnij zdania poprawnymi formami czasowników z ramki 1 Zobacz odpowiedź .. Opisz fotografię po angielsku około 10 zdań tylko proszę nie z tłumacza na jutro !. • Kartka pocztowa z widokiem to .. 2013-01-11 16:22:33 Uzupełnij zdania poprawnymi formami liczebników podanych w nawiasach .. Uzupełnij zdania poprawnymi formami czasowników z ramki 2012-09-26 22:19:29Uzupełnij zdania czasownikami z ramki w formie past simple czasowniki z ramki : be born, graduate, move house, retire, start school zdania : 1.. Zastąp podkreślone sformułowanie jego bliskoznacznym odpowiednikiem: Ale .Uzupełnij zdania czasownikami z ramki.. Trzy czasowniki zostały podane dodatkowo.. 2013-02-25 15:47:57 Uzupełnij podane zdania poprawnymi formami czasu przeszłego czasownika pójść.Okreśł ich liuczbę i rodzaj!. Wpisz brakujące wyrazy.. Uzupełnij zdania.. Zakreśl odpowiednie wyrazy.4.. Uzupełnij zdania czasownikami z ramki w poprawnej formie strony biernej..

Uzupełnij zdania czasownikami z ramki w odpowiedniej formie.

Proszę uzupełnić zdania poprawnymi formami przymiotników w stopniu wyższym (comparative) lub najwyższym (superlative).. 2009-10-23 15:55:59 Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników w czasie past simple?. Ex 3 wpisz w luki odpowiednią formę wyrażenia be going to i czasownika z ramki twierdzenie przeczenie lub pytanie.. 1co widziałes w teatrze.. 2011-05-09 15:37:46Uzupełnij informacje używając czasowników z ramki w odpowiedniej formie.. zuziajanas14 zuziajanas14 30.09.2020Uzupełnić zdania poprawnym formami czasowników z ramki Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Uzupełnij zdania, używając czasowników z ramki w odpowiedniej formie.. ), pacjent (plur.. • Pokazuje minuty i godziny na zegarze - .. 5.We ______ the 19th century in .Uzupełnij odpowiednio zdania wpisując odpowiednią formę be going to oraz podane czasowniki.. wojnie trojańskiej udał się w podróż do rodzinnej Itaki.2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt