Wniosek o płatność pierwszej raty młody rolnik

Pobierz

Pierwszą ratę pomocy, w wysokości 120 000 złotych, wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy do dyrektoraMar 17, 2022INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆDRUGIEJ RATY POMOCY NA OPERACJE TYPU "PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW" W RAMACH PODDZIAŁANIA "POMOC W ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW" OBJĘTYCH PROW 2014-2020 Wersja formularza W-3/398: 07 Informacje wstępne Formularz wniosku jest uniwersalny.gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premie dla młodych rolników), wycofanie wniosku kwadrat powinien zostać zaznaczony w przypadku, gdy beneficjent z własnej inicjatywy zamierza wycofać wniosek o płatność pierwszej raty pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premie dla młodych rolników).. Warto pamiętać, że w czasie trwania epidemii koronawirusa nie trzeba wniosków składać osobiście, tylko można to zrobić: poprzez specjalną wrzutni, które znajdują się w placówkach ARiMR.1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE DRUGIEJ RATY POMOCY NA OPERACJE TYPU "PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW" W RAMACH PODDZIAŁANIA "POMOC W ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW" OBJĘTYCH PROW 2014-2020 Wersja formularza W-3/398: 05 Informacje wstępne Formularz wniosku jest uniwersalny.Jan 21, 2021I - w wysokości 120 tys. zł - na wniosek o płatność pierwszej raty złożony po spełnieniu przez młodego rolnika warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji; II - w wysokości 30 tys. zł - na wniosek o płatność drugiej raty złożony po realizacji biznesplanu.Mar 17, 2022Mar 17, 2022Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania..

Wypłata pierwszej z nich w wysokości 80.000 zł, następuje w terminie 90 dni od złożenia wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikam i.Zasady i zobowiązania.

Jest wypłacana w dwóch ratach.. I - w wysokości 120 tys. zł - na wniosek o płatność pierwszej raty złożony po spełnieniu przez młodego rolnika warunków, z zastrzeżeniem których została wydana .Mar 17, 2021Apr 20, 2021 Pierwsza wynosi 120 tys. zł, a wniosek o jej wypłatę składa się w terminie 9 miesięcy od doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.Pierwszą ratę pomocy, w wysokości 80 tys. złotych, wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się w terminie 9 miesięcy od doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.. Premia w wysokości 150 000 zł płatna w II ratach: I rata - 80% całkowitej wartości pomocy - 120 000 zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy); II rata - 20% całkowitej wartości pomocy - 30 000 zł (wniosek o płatność II raty .- I ratę pomocy, w wysokości 80 tys. zł (80% całej kwoty premii), wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się do kierownika Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy..

II.Zgodnie z zasadami udzielania wsparcia młodym rolnikom na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania, które obowiązują w PROW 2014 - 2020, premie w wysokości 100 tys. zł wypłacane są w dwóch ratach.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt