Integracja europejska po ii wojnie światowej wos

Pobierz

Zakończona porażką Francji wojna w Indochinach (1946-1954r.). zainicjowały procesy dekolonizacyjne.Federacyjny model integracji europejskiej propagowany był przede wszystkim przez Konrada Adenauera, Waltera Halsteina, Paula Spaaka.. Polska w Unii Europejskiej Notatki z historii dla szkoły podstawowej.. Notatki z historii dla liceum - zakres podstawowy .WOS w pytaniach i odpowiedziach; Matematyka; .. 0.0 / 5 (0 głosów) Komentarze: Nie ma jeszcze żadnego komentarza.. Integracja .. Po II wojnie światowej na kontynencie europejskim pojawiły się organizacje, które integrowały państwa pod względem politycznym, militarnym i gospodarczym.Główne przesłanki polityczne i ekonomiczne integracji w Europie - Dążenie Europejczyków do znalezienie korzystnego miejsca w dwubiegunowym układzie sił (USA-ZSRR) - Potrzeba włączenia Niemiec do współpracy międzynarodowej oraz uregulowania stosunków niemiecko-francuskich.. Tylko zintegrowana Europa mogła stać się alternatywą dla nacjonalizm w rozwijających się w państwach narodowych.Integracja europejska - określenie stosowane wobec procesu stopniowego integrowania się państw Europy pod względem gospodarczym, prawnym i politycznym.Jej korzeni doszukiwać się można już w epoce starożytnej, jednak jej praktyczne przejawy uwidoczniły się dopiero po zakończeniu II wojny światowej, szczególnie po Kongresie Haskim oraz zawarciu Traktatu paryskiego.5) Nadzieja na odzyskanie poprzez integrację znaczącej pozycji politycznej, militarnej i ekonomicznej; dotychczasowe mocarstwa europejskie (Francja, Wielka Brytania, Niemcy) utraciły w wyniku wojny swoja pozycję na rzecz USA i ZSRS..

... Było jednym z inicjatorów integracji europejskiej po II wojnie światowej.

Idea politycznego i gospodarczego współdziałania państw trafiła więc na podatny grunt.. Nie było przypadkiem, że wybór padł właśnie na przemysł węglowy.Motywy podjęcia idei integracji kontynentu po II wojnie światowej można sprowadzić do kilku najważniejszych czynników: Nastąpiła klęska dotychczas panującej, dziewiętnastowiecznej koncepcji państwa narodowego.. Wymień działania Polaków mieszkających na stałe za granicą na rzecz Polski po II wojnie światowej.. Coraz większego znaczenia nabierała więc idea konsolidacji europejskiej.Geneza Unii Europejskiej, to przede wszystkim idea integracji europejskiej po II wojnie światowej.. Ważnym wydarzeniem na drodze integracji europejskiej było podpisanie Jednolitego Aktu Europejskiego w dniach: 17 lutego 1986 roku w Luksemburgu i 28 lutego 1986 roku w Hadze.. Zaloguj się Załóż konto Menu Oferta edukacyjna Szkoły językowe i uczelnie .Dzień Europy - 9 maja - święto Unii Europejskiej, na pamiątkę projektu Roberta Schumana z 1950 r., francuskiego ministra spraw zagranicznych, który tego dnia przedstawił projekt integracji europejskiej, mającej za cel zapobieżenie na zawsze podobnym zbrodniom i zniszczeniom, jakie przyniosła II wojna światowa.1..

Dlaczego po II wojnie światowej doszło do integracji europejskiej?

Termin integracja pochodzi od łacińskiego słowa integrare oznaczającego scalanie lub łączenie.Integracja może odbywać się między osobami, grupami społecznymi, mniejszościami narodowymi, państwami.. Dlatego też omawiana koncepcja znalazła wielu zwolenników w Niemczech, Holandii i Luksemburgu i we Włoszech.. Tylko zintegrowana Europa mogła stać się alternatywą dla nacjonalizmów rozwijających się w państwach narodowych.Z początkiem 1995 roku Austria, Finlandia i Szwecja stały się członkami Unii Europejskiej.. Matematyka Polski Niemiecki Angielski Rosyjski Przyroda Historia Chemia Fizyka Biologia Geografia WOS Technika EDB PP.. Klasa 4 .Integracja europejska była odpowiedzią państw Europy Zachodniej na tę sytuację - dążyły one do odzyskania dawnej pozycji międzynarodowej.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.A.. Europa wśród światowych mocarstw 7.. - Konieczność odbudowy gospodarki po zniszczeniach wojennychII wojna światowa, jej doświadczenia i skutki spowodowały, że okazało się iż integracja Europy to jedyny skuteczny sposób, żeby przeciwdziałać wojnom..

Tendencje integracyjne i dezintegracyjne w Europie (i na świecie) po II wojnie światowej.

Funkcjonowanie Unii Europejskiej 7.. Fragment mapy politycznej Europy: Uzupełnij tabelę - do każdego opisu dopisz nazwę właściwego państwa i numer, którym oznaczono je na mapie.. Koncepcja konfederacyjna Zakłada utworzenie związku państw (konfederacji).Integracja europejska po II wojnie światowej Integracja europejska po II wojnie światowej Po II wojnie światowej (1939 -1945 r.) państwa zachodniej Europy czuły się zagrożone ekspansją komunistycznego Związku Radzieckiego i rosnącą przewagą Stanów Zjednoczonych.. Liceum / Technikum.. Świat, najbardziej zaś stary kontynent .Plik integracja europejska po ii wojnie swiatowej wos.pdf na koncie użytkownika charitynights • folder foskett • Data dodania: 25 sie 2017 .. Download: integracja europejska po ii wojnie swiatowej wos.pdf.. Tragiczne doświadczenia wojny uzmysłowiły szczególnie europejskim rządom i narodom potrzebę wspólnych wysiłków w celu uniknięcia podobnych dramatów.. Pobierz..

W europie po II wojnie światowej idee integracyjne znacznie się ożywiły.

Wtedy też zrodził się pomysł utworzenia organizacji, która dałaby możliwość kierowania europejskim sektorem węglowym.. Jedną z konsekwencji II wojny światowej w polityce międzynarodowej było podważenie pozycji europejskich mocarstw.. 1950Artykuł skupia się na integracji zachodnioeuropejskiej dążącej do zachowania i wzmocnienia wartości demokratycznych, a przede wszystkim na najważniejszych dla historii integracji europejskiej działaniach mających miejsce po II wojnie światowej.Integracja europejska po II wojnie światowej 7.. Po doświadczeniu dwóch wojen światowych politycy europejscy zrozumieli, że dalszy konflikt między państwami nie ma sensu.Scenariusz lekcji "Integracja europejska po II wojnie światowej" - karta pracy 2, plik: scenariusz-lekcji-integracja-europejska-po-ii-wojnie-swiatowej-karta-pracy-2.doc (application/msword) W centrum uwagi ZR .. Do przyczyn zintensyfikowania wysiłków zjednoczeniowych zaliczały się takie czynniki, jak: nawiązanie współpracy miedzy państwami europejskimi , co było warunkiem udzielenia pomocy finansowej przez Stany Zjednoczone w ramach .7 days agoAug 24, 2021Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. Dodaj go jako pierwszy!Motywy podjęcia idei integracji kontynentu po II wojnie światowej można sprowadzić do kilku najważniejszych czynnik w: Nastąpiła klęska dotychczas panującej, dziewiętnastowiecznej koncepcji państwa narodowego.. Polska polityka zagraniczna 7.. Kontynuacją tej organizacji jest OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, która powstała w 1960 r. Po II wojnie światowej znaczenie paostw europejskich znacznie się zmniejszyło.Działania na rzecz integracji europejskiej po II wojnie światowej podjęte przez państwa Europy zachodniej, wynikały z jednej strony z konieczności odbudowy zniszczonej gospodarki, z drugiej z obawy przed powtórzeniem tragedii wojny.. Z EURATOM, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt