Tekst ślubowania pierwszoklasisty

Pobierz

Głowa do góry!. Chociaż w Galanterii DyplomyDlaDzieci.pl znajduje się kilkaset wzorów dyplomów, pragniemy zwrócić uwagę na dyplomy DE-02.. Co myśleliśmy Wszystko to, co Wy dzisiaj.. Kocham moj ą Ojczyzn ę. Pragn ę dba ć o dobre imi ę klasy i szkoły.. Wprowadzenie sztandaru.. Witam zaproszonych gości: panią dyrektor Renatę Matuszak, panią vice dyrektor Annę Górę, członków Rady Rodziców, nauczycieli, rodziców.. Dzielę się więc swoim, może akurat ktoś skorzysta i się zainspiruje.Przemówienie przedstawicielki Rady Rodziców z okazji ślubowania pierwszoklasistówNasze zabawy : materiały repertuarowe na szkolne imprezy okolicznościowe / wybór tekstów, układ programów i uwagi inscenizacyjne Hanna Winowicz.. Będę uczył się tego, co piękne i mądre.. Nas teŜ witała szkoła, najmilej jak potrafiła- czyli tak samo jak dzisiaj Wita Was .. Opublikowano 29 sierpnia 2020 | Autor: Monika Dźwierzyńska.. Ceremoniał szkolny został opracowany w celu: integracji społeczności szkolnej uczniów, nauczycieli, rodziców, lepszego utożsamiania się uczniów ze szkołą, realizacji treści wychowawczych .Tekst ślubowania uczniów szkoły podstawowej: Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.. Już za chwilę na tej sali wystąpią uczniowie mali, którzy będą dzisiaj uroczyście ślubowali.Tekst ślubowania pierwszoklasistów..

Do ślubowania!

Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swej klasy i szkoły.bo ślubowania czas bliski.. •Teraz jużślubować z honorem możemy.. Dyrektor szkoły wypowiadając słowa:Przystąpienie do ślubowania.. uczniowie kl.I podnosz ą praw ą r ękę, prowadz ąca czyta tekst ślubowania ( dzieci mog ą te ż powtarza ć-do wyboru): Jestem małym Polakiem.. Marta: Nasza Pani uśmiecha się mile, Nie ma się co martwić, Zaliczymy za chwilę.Proszę P. dyrektor o dokonanie ślubowania oraz o podejście reprezentacji klas do sztandaru.. I zagruchał srebrnoszary gołąb: Witaj pierwsza klaso!Ślubowanie to bardzo ważna chwila dla pierwszoklasisty, to symbol dojrzałości i odpowiedzialności uczniowskiej.. i Tobie tego samego na przyszłość życzymy!. - Warszawa : Centralne Porozumienie Artystycznego Ruchu Amatorskiego, 1968.. Pora zamówić dyplomy pamiątkowe dla naszych dzielnych pierwszoklasistów.. ***.Tekst ślubowania pierwszoklasisty oraz absolwenta (szóstoklasisty).. TEKST ŚLUBOWANIA - Pan Dyrektor " Ślubuję być dobrym Polakiem, I. dbać o dobre imię swej klasy i szkoły.. Przyrzekam by ć dobrym koleg ą.. Prowadząca: Serdecznie witam wszystkich zebranych gości z okazji ślubowania uczniów klas pierwszych.. 29 września 2020.. Opis ceremoniału z wykorzystaniem sztandaru szkoły.. Co czuliśmy?. Opis stroju galowego 2..

Do ślubowania!.

Będę szanował swoich nauczycieli i rodziców.. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju ślubujemy:Do ślubowania!. Szanowni Rodzice!. Starać się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom oraz mojej Ojczyźnie - Polsce.Scenariusz uroczystości pasowania na ucznia.. W piątek 12 października, po 5 godzinie lekcyjnej Odbyło się Oficjalne pasowanie na Licealistę.. Przedstawienie na ślubowanie klas pierwszychŚlubowanie pierwszoklasistów - sprawozdanie.. Poczet sztandarowy wprowadzić!. Z całego serca polecamy Ci zakup dyplomów na ślubowanie pierwszoklasisty w wyjątkowych i nigdzie indziej niespotykanych zestawach promocyjnych.. Wiersz w wykonaniu ucznia klasy III.. (Wymienia zaproszonych gości) Ucz 1: Oto nadeszła pora taka - by ucznia zrobić z przedszkolaka.. "My uczniowie klasy pierwszej zobowiązujemy się być pilnymi w nauce, wzorowymi w zachowaniu, godnie reprezentować dobre imię naszej szkoły" 12.Wyprowadzenie flagi.. Dzisiaj szkołę z radością wspomnimy -.. (dzieci wracają i ustawiają się do ślubowania) Baczność!. - Flagę wyprowadzić!. Oskar: Nasze mamusie są zawsze z nami, Dlatego egzamin na pewno zdamy!. dbać o dobre imię swej klasy i szkoły.. Ślubuję być dobrym Polakiem.. Wakacje dobiegają końca i pasowanie na ucznia zbliża się wielkimi krokami..

Ten tekst ślubowania pierwszaków chwyta za serce.

My uczniowie klas pierwszych Technikum Leśnego im.. Uczyć się jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować.. Jest to jedyna okazja na zdobycie pasujących do siebie kolorystycznie upominków na pasowanie, takich jak tyta pierwszoklasisty, rożki na .Tekst przemówienia Szanowna Dyrekcjo, Drodzy Państwo, Zaproszeni goście, Koleżanki i Koledzy!. Zapraszam do uroczystego ślubowania.· Baczność!. Przywitanie wszystkich gości.. Pamiętam, jak jeszcze niedawno stałam(łem) tak jak wy dzisiaj, z drżącym sercem myśląc co będzie dalej.. Z uroczystości Pasowania na Licealistę.. B ędę starał si ę sw ą nauk ą iTekst ślubowania: Będę starał się być dobrym i uczciwym .. Odczytanie przez dziecko tekstu zobowiązania.. - Szkoła to nic strasznego, wszyscy przez nią przechodziliśmy, wszyscy z obawą na wrzesień czekaliśmy, nie wiedząc, czego oczekiwać nowego.. Drodzy Państwo!Scenariusz ślubowania klas pierwszych połączony z obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej - M. Kowalczyk, B. Rajska Czas pierwszego dzwonka -M. Żurawska Ślubowanie - M. ZwolakDYPLOMY NA ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTY W ZESTAWACH.. Serdecznie witam wszystkich zebranych na dzisiejszej uroczystości pasowania na ucznia naszej szkoły i ślubowania pierwszoklasistów.. Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,Podczas pasowania na ucznia uczniowie klas pierwszych przyrzekają pilnie się uczyć, dbać o dobre imię szkoły oraz pomagać kolegom i koleżankom w potrzebie..

Uczeń prowadzący-Do ślubowania!

Uroczystość miała miejsce na Hali Sportowej.11.. Ale z pewnych źródeł wiem, że ostatnio intensywnie szukacie scenariuszy ślubowania.. TEKST ŚLUBOWANIA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH.. Będę strzegł honoru i dobrego imienia swojej szkoły.. Do zobaczenia!Wyraźnie wygłasza te słowa: "To odwagi nadszedł już czas, pierwszy egzamin na ucznia zdasz!". Pamiętam również, że od takiego październikowego dnia, jak dzisiaj, staliśmy się - ja i moi koledzy -Tekst ślubowania dla pierwszoklasistów.. Szkoła idzie z duchem czasu i ma autorski tekst ślubowania pierwszoklasistów.Delegacje klas pierwszych do ślubowania wystąp!. Szczególnie serdecznie witam Was mali kandydaci na uczniów.· Proszę wszystkich o powstanie!. - Powstań!. Posłuchajcie: Wiersz "Powitanie pierwszej klasy" Zaszumiały drzewa przed szkołą: Witaj pierwsza klaso!. Będę kochał i czcił moją Ojczyznę-Polskę.. Pasowanie dzieci na uczniów szkoły.. Julitka: Pani dyrektor zawsze uśmiechnięta, To do odwagi dobra zachęta.. W tym roku szkolne uroczystości pasowania na ucznia z pewnością będą wyglądały nieco inaczej niż zwykle.. Słowa te uczniowie będą powtarzać za swoimi wychowawcami podczas uroczystości pasowania na ucznia.. SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI ŚLUBOWANIA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH termin: 17.10.2007 r. 1.. ITEKST ŚLUBOWANIA W obecności zaproszonych gości, dyrekcji, nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów ślubuję uroczyście: Wypełniać sumiennie obowiązki ucznia ŚLUBUJĘ Uczyć się pilnie, być dobrym kolegą ŚLUBUJĘ Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły oraz domu rodzinnego ŚLUBUJĘ Przynosić dumę rodzicom i nauczycielom ŚLUBUJĘ Swoim zachowaniem i nauką sprawiać innym radość ŚLUBUJĘ Po ślubowaniu!przystępowaliśmy do ślubowania.. Ślubowanie: (dzieci powtarzająza dyrektorem szkoły tekst ślubowania, trzymając dwa palce w górze; przedstawiciele klasy podchodządo sztandaru) Obiecujęuroczyście: Będęstarał siębyćdobrym i .A.. Przykładowe ślubowanie na pasowaniu na ucznia Będę starał się być dobrym uczniem.Ślubowanie uczniów klas pierwszych.. Prowadząca: Proszę, abyście podeszli do Waszych rodziców, którzy założą Wam biret.. Drodzy pierwszoklasiści, czekamy na Was 1 września.. Tekst ślubowania ustalają władze szkoły, ale zwykle są to bardzo wzniosłe słowa.. (jeden uczeń z każdej klasy pierwszej podchodzi do sztandaru).. · Uczniowie podnoszą dwa palce prawej ręki.· Dyrektor czyta tekst ślubowania, uczniowie powtarzają:Ślubuję być dobrym Polakiem,· Tekst ślubowania · Podkład muzyczny do piosenek Osoby występujące: · Uczniowie klasy I · Wybrani reprezentanci klas starszych Osoby współpracujące: · Nauczyciel muzyki mgr Monika Polan - Zbączyniak · Rodzice uczniów klasy I Cel: Przyjęcie nowych uczniów do społeczności szkolnejŻyczenia dla pierwszoklasisty.. Prowadząca: Witam wszystkich zebranych gości na niecodziennej uroczystości, a w szczególności witam ….. Ślubowanie pierwszoklasistów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt