Charakterystyka momentu silnika indukcyjnego

Pobierz

3. jak zmienic kierunek wirowania silnika 4. zastosowanie takich silnikow za odp z gory dziekujeCharakterystyka prędkościowa Jest to najczęściej używany wykres pracy silnika, powszechnie używany w artykułach, prospektach i katalogach.. Wyznaczenie wskaźników energetycznych kaskady zaworowej stałego momen-tu.. Poprawa charakterystyki mechanicznej silnika może się odbywać jedynie poprzez zwiększenieSilniki indukcyjne klatkowe znalazły powszechne zastosowanie w układach napę-dowych dzięki swej prostej budowie, dużej pewności ruchowej, łatwości rozruchu, niskiej cenie.. Mateusz Bednarski [email protected] Charakterystykę mechaniczną silnika można wyrazić za pomocądo silnika indukcyjnego, do oszacowania momentu obciążenia w stanie ustalonym.. Transformator - wybrane zagadnienia2.. Aby tę wadę usunąć, stosuje się w stojanie drugie uzwojenie tzw. fazą rozruchową .. Rys.5.. Rys. 2.33. Schematy zast ępcze jednej fazy silnika indukcyjnego: a) dwuobwodowy, dwucz ęstotliwo ściowy; b) jednoobwodowy5.. Charakterystykę mechaniczną naturalną silnika klatkowego, w porów-naniu do charakterystyki silnika pierścieniowego (ćwiczenie nr 8), cechuje większy3.. W tym celu na stacji prób, wyposażonej w układ do dokładnego pomiaru momentu obciążenia, wykonano kilka sesji pomiarowych silników klatkowych o różnych liczbach par biegunów: p = 1, 2, 3..

Charakterystyka silnika spalinowego.

W przypadku pomp należy jednak odróżnić szeroko rozpowszechnione pompy wirowe, mające zmienną charakterystykę momentu, od pomp mimośrodowych, próżniowych bądź wyporowych, które mają moment obciążenia o stałym przebiegu.ranych stanów pracy silnika indukcyjnego klat-kowego z dwoma uzwojeniami stojana.. Otrzymany przebiegW artykule o nazwie Równanie momentu silnika indukcyjnego, widzieliśmy rozwinięty moment obrotowy i jego równanie.Tutaj Maksymalny stan momentu obrotowego omówiono silnik indukcyjny.. Badanie układów hamowania silnika indukcyjnego prądem stałym z zastosowa-niem energoelektronicznych urządzeń do regulowanego hamowania.. Hamowanie możesz jeszcze zmieniać poprzez połączenie (konfigurację) w gwiazdę w silniku hamującym (większa cewka = amperozwoje).. Charakterystyka.. Przemienny prąd w symetrycznym, wielofazowym uzwojeniu stojana powoduje powstanie w maszynie zmiennego pola magnetycznego od każdej z faz w .Hamowanie swobodne [2] polega na odłączeniu źródła zasilania silnika oraz powolnym wyhamowaniu obrotów silnika siłą oporów ruchu (momenty oporowe, tarcie, bezwładność, opory powietrza itp.).. Wynikająca z równania siła F powoduje powstanie momentu elektromagnetycznego M, .. i f 1N = const., zwany też charakterystyką mechaniczną (Rys. 1).Charakterystyka mechaniczna Charakterystyka mechaniczna silnika indukcyjnego ukazuje zależność momentu na jego wale od prędkości obrotowej silnika Jak juz wspomniano wcześniej prędkość obrotową silnika asynchronicznego można wyrazić za pomocą poślizgu..

Charakterystyki robocze silnika indukcyjnego jednofazowego.

Wprowadzenie Hamowanie elektryczne silnika indukcyjnego polega na wymuszeniu takiego sta-nu pracy, podczas którego moment elektromagnetyczny silnika jest skierowany .Tematy o charakterystyka moment obrotowy, Pole magnetyczne silnik indukcyjny moment obrotowy., Polo 13 Mono poprawa momentu obrotowego wsadem?, Moment obrotowy silnika skokowego - jak obliczyć?, Tensometryczny pomiar momentu obrotowego, Sprzęgła - sposób na przekazanie momentu obrotowego.Silniki dwuklatkowe i głębokożłobkowe posiadają całą charakterystykę momentu powyżej momentu znamionowego silnika, a nawet w przypadku niektórych rozwiązań silników dwuklatkowych moment rozruchowy jest wyższy niż moment maksymalny (określony przez przeciążalność momentu znamionowego).. Wyznaczanie charakterystyki regulacyjnej kaskady.. Analiza stanów statycznych silnika in-Silnik asynchroniczny składa się z 2 podstawowych części: nieruchomego stojana, wykonanego z ferromagnetycznych blach elektrotechnicznych ze żłobkami na cewki uzwojenia, i ruchomego wirnika, również wykonanego z blach ze żłobkami na uzwojenie.. Pomiar wartości prądów, mocy i momentu elektromagnetycznego przy zatrzymanym wirniku silnika dla różnych wartości prądu zwarcia; b. Wyznaczenie i wykreślenie charakterystykRys..

Rozruch silnika oraz zmiana kierunku wirowania 5.

Wykorzystując wirtualny przyrząd pomiarowy przedstawiony na rysunku 13 dla parametrów zaprojektowanego generatora z zadania 2 należy zaobserwować przebieg charakterystyki momentu silnika w funkcji poślizgu: /= B( O).. Charakterystyki mechaniczne silnika jednofazowegoCharakterystyka prędkościowa kąta wtrysku dawki oleju napędowego.. Nicola Tesla () - podobną konstrukcję silnika przedstawił w roku 1886.. Doliwo-Dobrowolski () - w roku 1889 zaproponował konstrukcję silnika 3-fazowego pierścieniowego a później silnika .Moment hamujący silnika - Obliczenie momentu hamującego silnika indukcyjnego.. Wiadomości teoretyczne 15.2.1.. Chłodnia prędkościowa jest budowana w wykonaniu standardowym i chemoodpornym, w układzie sekcyjnym o otwartej architekturze .. Silniki te były obciążane odpowiednioWielkością charakterystyczną dla maszyn indukcyjnych jest poślizg s; jako stosunek prędkości pola względem wirnika do prędkości synchronicznej, czyli: Gdy wirnik silnika pozostaje nieruchomy, czyli n = 0, to poślizg s =1, a gdy wirnik wiruje synchronicznie ze strumieniem z prędkością n = ns, to poślizg s = 0.indukcyjnego klatkowego - charakterystyka momentu w funkcji poślizgu.. Wiadomości teoretyczne 9.2.1.. Za pomoc ą przedstawionego modelu mo żna te ż zilustrowa ć inne rodzaje pracy maszyny indukcyjnej (pr ądnica, hamulec)..

2. jak wyglada charakterystyka momentu obrotowego silnika indukcyjnego jednofazowego ?

Współczesne silniki indukcyjne klatkowe mają wirniki głębokożłokowe, tj. ze znacznym udziałem wypierania prądu przy częstotliwościach powyżej 20 Hz.. O czym informuje charakterystyka mocy silnika.Prędkość obrotowa silnika indukcyjnego zależy od: częstotliwości napięcia zasilającego, .. Stan obciążenia silnika indukcyjnego.. Czas zatrzymania jest ściśle zależny od oporów wynikających ze sprawności silnika oraz momentów obciążających układ napędowy.magnetycznego.. Stan obciążenia silnika indukcyjnego występuje wtedy, gdy silnik jest sprzężony z maszyną napędzaną przy jednoczesnym zasilaniu uzwojenia stojana napięciem z sieci.. Modelowanie wybranych stanów pracy silników indukcyjnych Rys Pomierzone i obliczone za pomocą modelu obwodowego przebiegi prądu fazowego stojana oraz momentu elektromagnetycznego podczas rozruchu bezpośredniego silnika, U = 380V (gwiazda), J = kgm n [obr/min] pomiary obliczenia 200 t [s] 0 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0, n [obr/min] pomiary obliczenia 200 t [s] 0 0 0,02 0,04 0 .Układy regulacji obrotów pomp i wentylatorów to najczęstsze zastosowania napędów ze zmiennym momentem obciążenia o charakterystyce kwadratowej.. Moment obrotowy wytwarzany w silniku indukcyjnym zależy głównie od następujących trzech czynników.. 1.4 Charakterystyki: momentu i prądu stojana silnika indukcyjnego Charakterystyka momentu M oraz charakterystyka prądu stojana I w funkcji obrotów (poślizgu) zostały przedstawione na rys 1.4.. Zadanie 13.. Najczęściej silnik obciążony pracuje przy niezmiennych warunkach zasilania.Galileo Ferraris () - w roku 1885 przedstawił konstrukcję silnika indukcyjnego.. Zazwyczaj uzupełniona jest wyliczonym z momentu obrotowego i prędkości wykresem mocy użytecznej.Badanie silnika indukcyjnego klatkowego Opracował: Grzegorz Wiśniewski Ćwiczenie 4 .. Przez to ze jest to układ indukcyjny trzeba uwzględnić współczynnik cos Φ na danym obciążeniu.jednofazowy silnik indukcyjny z klatką wiewiórkową, charakterystyka momentu obrotowego silnika indukcyjnego z klatką wiewiórkową, jednofazowy silnik synchroniczny, rodzaje silnika indukcyjnego, cicha dmuchawa w klatce wiewiórczej, silnik z klatką wiewiórkową5 5.. Na podstawie tej analizy omówiono prostą w reali-zacji metodę kształtowania charakterystykme-chanicznych tego typu silnika indukcyjnego w celu sterowania momentem elektromagne-tycznym silnika.. Właściwości maszyny indukcyjnej określają charakterystyki ruchowe, czyli zależności tych wielkości od momentu M (lub mocy P).. Skutkuje to podwyższeniem rozruchowej części charakterystyki momentu w funkcji prędkości.. Na podstawie tego rysunku można łatwo prześledzić charakterystyczne punkty obu charakterystyk.. Są to siła prądu wirnika; strumień wchodzi w interakcję między wirnikiem silnika a .indukcyjnego 4.. Wpływ zmian częstotliwości napięcia zasilania na charakterystyki ruchowe silnika asynchronicznego .. poślizg krytyczny, przy którym występuje moment krytyczny, nie zmienia się, natomiast zmienia się wartość tego momentu.momentu obrotowego wi ąże si ę warto ść składowej czynnej pr ądów stojana.. Zasada działania Jednym ze sposobów regulacji momentu silnika indukcyjnego pierścieniowego, a tym samym jego prędkości kątowej, jest wprowadzenie dodatkowego źródła .Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora .. Brak momentu rozruchowego jest poważną wadą opisanego wyżej silnika..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt