Sztuka starożytnej grecji krótka notatka

Pobierz

Takie poglądy zachowały swój czas.. Opierał się na symbolicznych grach, religijnych rytuałach.. Literatura a. twórczość Homera - Iliada - Odyseja b. twórczość Hezjoda - Teogonia - utwór o pochdzeniu bogów 3.Sztuka starożytnej Grecji powstała i rozwijała się po upadku kultury mykeńskiej, spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów.. 1556 - Georg Fabricius zauważył, że chlorek srebra zaczernia się pod wpływem promieni słonecznych.. 1725 - w Halle Johann Heinrich Schulze uzyskał pierwsze odwzorowanie obrazu na emulsji światłoczułej sporządzonej z chlorku srebra na podkładzie z białej kredy.Bogowie rzymscy Filozofia grecka i rzymska Powstanie Rzymu Streszczenia mitów rzymskich Sztuka Grecji i Rzymu Autorzy i filozofowie Ajschylos Anakreont Arystofanes Arystoteles Cezar Cyceron Eurypides Ezop Gallus Herodod Hezjod Hipokrates Homer Horacy Jan Parandowski Katon Starszy Liwiusz Andronikus Lucyliusz Lukrecjusz Marek Aureliusz Newiusz Owidiusz Petroniusz Pindar Platon Plaut Plotyn Plutarch Safona Salustiusz Seneka Sofokles Sokrates Św.architektura, rzeźba i malarstwo były podporządkowane skostniałemu kanonowi właściwie przez cały najlepszy okres sztuki starożytnego egiptu.. Powstały wtedy pierwsze świątynie murowane.. e. fala anty-macedońskich prześladowań i represji rozpoczęła się w kraju, a niebo pogrubiło głowę greckiego filozofa.Klasycyzm () - styl w architekturze, muzyce, sztuce i literaturze..

Kultura antycznego Rzymu - notatka _____ 1.

2) Encyklopedia Sztuki Starożytnej, Warszawa 1974.. 3) K. Michałowski, Jak Grecy tworzyli sztukę, Warszawa 1970.7.. Klasyczny - od 500 r. p.n.e. do 336 r. p.n.e. (do podboju Grecji przez Aleksandra Wielkiego).. Byli to ludzie państwa, pozbawieni wszelkich praw.. Jeśli zmarły nie zostałaby pochowany, jego dusza błąkałaby się po świecie (lub nad Acherontem) przynosząc żyjącym szkodę.Biografia Arystotelesa krótko i wyraźnie opisujeże starożytni filozof grecki, entuzjastycznie zaangażowany w świat nauki, był całkowicie daleki od wydarzeń politycznych, ale po śmierci Aleksandra Wielkiego w 323 pne.. Greccy nauczyciele uczyli młodych Rzymian.Kalendarium.. Rzymianie przejęli od Greków pałeczkę pierwszeństwa, również w dziedzinie sztuki, jednak nie zmienili podstawowych jej założeń.Notatka.. Kształtowanie się kultury rzymskiej Kształtowała się przez kilka stuleci.. Źródła: 1) K. Kumaniecki, Historia kultury Starożytnej Grecji i Rzymu, PWN, Warszawa 1972.. Nastąpił po baroku.. 475 r. p.n.e. - Woźnica (Auriga) 470-456 r. p.n.e. - świątynia Zeusa w Olimpii.. W starożytności rozwinęły się wielkie cywilizacje, m.in. babilońska, egipska, grecka i rzymska.Ostatnią, najliczniejszą, lecz także najbiedniejszą grupą społeczną Sparty byli Heloci..

A rystoteles - jest największy filozof starożytnej Grecji, założyciela szkoły objazdowy, uczony.

hierarchizacja panteonu - wśród bogów istniała hierarchia: najważniejsi bogowie mieszkali naSztuka antyczna Sztuka starożytnej Grecji była tworzona już od XII w. p.n.e. Grecy praktykowali grzebanie ciał zmarłych lub palenie, uznając to za swój zasadniczy obowiązek.. Sztuka grecka, zwłaszcza rzeźba i architektura, miała również ogromny wpływ na inne społeczeństwa.. Pracowali na roli i połowę swych zysków oddawali panom.. Wcześniejszy okres nazywamy prehistorią.. Czynnikiem integrującym starożytnych Greków była kultura: język, wierzenia, teatr i odbywające się co 4 lata igrzyska w Olimpii.Sztuka starożytnej Grecji.. Głównym ośrodkiem kształtowania się stylu klasycznego była Francja.. Mówił o sobie, że jest akuszerem myśli ludzkich, które pomagają urodzić się prawdzie.. 489 r. p.n.e. - skarbiec Ateńczyków, Delfy.. 490 r. p.n.e. - świątynia Ateny Afai na Eginie.. Filozofia grecka filozofia ("umiłowanie mądrości) - nauka zajmująca się szukaniem odpowiedzi na temat miejsca i roli człowieka w świecie - Tales z Miletu - Sokrates - Platon - Arystoteles 2.. Religia grecka a) cechy religii greckiej: politeizm - wierzono w wielu bogów antropomorfizm - bogów wyobrażano sobie w postaci ludzkiej i nadawano im ludzkie cechy.. Jednak wraz z podbojem rzymskim, nie skończył się definitywnie okres sztuki greckiej.Byk farnezyjski Architektura starożytnej Grecji dzieli się na 3 okresy: 1..

Sztuka starożytnej Grecji powstała i rozwijała się po upadku kultury mykeńskiej spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów.

Wykształciły się wzory architektury greckiej.. Cechy: rozwijała się urbanistyka, czyli planowa zabudowa miast, w świątyniach bardzo ważnym elementem były rytmiczne kolumnady, wykształciły się trzy porządki architektoniczne: dorycki, joński i koryncki,Kultura i sztuka starożytnej Grecji 1.. Rzymianie rabowali greckie i hellenistyczne dzieła sztuki i przywozili do Rzymu.. Teatr pomagał też w osiągnięciu stanu katharsis.. kultura sztuka starożytnej Grecji, w skrócie, wywarł podstawowy wpływ na rozwój wielu europejskich szkół różnego rodzaju sztuki.Żywiołem Sokratesa były rozmowy z ludźmi, często wdawał się w rozmowę z przypadkowo napotkanym człowiekiem, żeby zadać mu pytanie pobudzające do myślenia.. Początkowo dominowały w niej wpływy etruskie, a od III i II w. p.n.e. greckie.. Pod koniec VI wieku popularne stały się trzy gatunki teatralne: komedie, tragedie i dramaty satyryczne.Praeceptor 22 października 2016 5 kwietnia 2019 Możliwość komentowania Kultura starożytnej Grecji została wyłączona Starożytni Grecy (Hellenowie) nie stworzyli jednego państwa.. Słynne zdanie Sokratesa brzmiało: "Wiem, że nic nie wiem".Starożytność to epoka historyczna trwająca od wynalezienia pisma (około 4-3,5 tys. lat p.n.e.) do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego (476 r. n.e.)..

3.Gatunek powstał w starożytnej Grecji z obrzędów religijnych, a jego klasyczną formę ukształtowali: Ajschylos, Sofokles i Eurypides.

Nazywał to sztuką położniczą, czyli meieutyką.. 1724 - światłoczułość azotanu srebra zaobserwował Johann Heinrich Schulze.. 530 r. p.n.e. - świątynia Hery w Paestum.. Jednak wraz z podbojem rzymskim, nie skończył się definitywnie okres sztuki greckiej.6.. Stan ten był wywoływany wpływem tragedii, która pokazywała ludzkie dramaty, silnie oddziaływując na psychikę tak widza, jak i aktora.Dla Greków Tartar był miejscem, w którym przebywali pokonani bogowie i herosi po przestępstwie dokonanym przeciw bogu.. Umiłowany uczeń Platona i mentor wielkiego dowódcy Aleksandra Makedonskogo - jest również Arystoteles.Rzeźby, freski, rzeźby, sztuki i opowiadania - to wszystko znalazło odzwierciedlenie świat Greków.. odnaleziono tylko jeden rozległy przykład próby odejścia od tej radykalnej zasady, jak i w ogóle próby przeprowadzenia reform nie tylko na przestrzeni artystycznej, ale również politycznej, społecznej i gospodarczej.. KULTURA STAROŻYTNEJ GREJI - NOTATKA _____ 1.. Nie wolno im było posiadać nawet metalowych narzędzi, by uniemożliwić im jakąkolwiek próbę buntu.Narodziny teatru greckiego stały się nowym etapem rozwoju sztuki, nie tylko literackiej i oratoryjnej, ale także scenicznej.. 450 r. p.n.e. - Posejdon rzucający trójzębem, Kalamis.Strona zawiera materiały do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie: (notatki, podręcznik, źródła, quizy) oraz tematyczną bibliografię artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"Teatr grecki - starogrecki typ amfiteatru, służący wystawianiu sztuk widowiskowych.Składał się z widowni umieszczonej na stoku naturalnego wzniesienia i orchestry, z czasem schemat wzbogacono o proskenion (odpowiednik dzisiejszej sceny) i zaplecze dla aktorów (skene), a potem o kolejne elementy.Obyśmy i my pamiętali o istocie wspomnianych słów, oraz o wielkim wkładzie Greków w jej propagowanie i zgłębianie.. Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200 p.n.e. do I w. p.n.e., czyli do czasu podboju starożytnej Grecji przez Rzymian.. Rzeźby greckie od 800 do 300 r. p.n.e. inspirowały egipską i bliskowschodnią sztuką monumentalną i na przestrzeni wieków ewoluowały w unikalną grecką wizję formy sztuki.. Oznacza też zespół cech charakterystycznych dla sztuki antycznej Grecji i Rzymu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt