Odczytaj z rysunku ogniskową soczewki i wskaż właściwą odpowiedź

Pobierz

Odczytujemy z rysunku: Obliczamy zdolność skupiającą: Odpowiedź na zadanie z To jest fizyka 4A. środek soczewki B. ognisko C. ogniskową Uzupełnij zdania.. zachodniej Odczytaj z rysunku wynik pomiaru wykonany za pomocą kątomierza uniwersalnego A.. Rysunek 1.. A. ciało szkliste B. soczewka C. rogówka D. siatkówka Zadanie 3.. Oblicz promień krzywizny tego zwierciadła.2 CZTERY PORY ROKU We wszystkich zadaniach przyjmij do obliczeń: o przyspieszenie ziemskie g=10 m/s 2, o gęstość wody d=1000 kg/m 3, gęstość lodu 900 kg/m 3 o gęstość srebra ds.=10500 kg/m 3, gęstość złota d z=19300kg/ m3 o ciepło właściwe wody c w=4200 J/kgK Zadanie I.. Ognisko pozorne przedstawiono na rysunku I/ II.. Oblicz wartość ładunku elektrycznego zgromadzonego na każdym z tych przewodników.. Karolina i Kuba przebywając w kawiarni, która znajduje się na wysokości 3440 m n.p.m. na lodowcu Pitztal w Austrii zastanawiali się, czy można zaparzyć tam herbatę w temperaturze 100OC podgrzewając wodę w otwartym naczyniu.9.. 2012-01-19 17:40:50; Zdolność skupiająca .C.. ognisko D. ogniskową E. środek soczewki Uzupełnij zdania.. To znaczy, że dwie pozostałe to inne ryby.. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną .Zaznacz właściwą odpowiedź.. WIOSNA (0 - 22 pkt.). Innych ryb jest ..

Na rysunku zaznacz ogniska obu soczewek.

Najwięcej uczniów otrzymało ocenę: [_]A. bardzo dobrą (5) [_]B. dobrą (4) [_]C. dostateczną (3) ZADANIE 10.. Dla każdej soczewki zmierz ogniskową f, wpisz ją w odpowienie miejsce, zmień jednoski z cm na m. Oblicz zdolność skupiającą Z i zapisz z odpowiednim symbolem "+" lub "-".. 0-1 Poprawna odpowiedź: ogniskowa soczewki oka zdolność skupiająca A. rośnie maleje Zadanie 7.. Wybierz odpowiedzi (1 lub 2 oraz A lub B).9.. Zacytuj związane z kłamstwem wskazówki, które.skupiająca soczewki oka, gdy człowiek przenosi wzrok z czytanej książki na odległą gwiazdę.. WSKAZÓWKI.. Rysunek pierwszy przedstawia załamanie światła na granicy dwóch ośrodków przezroczystych przy przejściu światła z powietrza do wody.. Jeśli okular posiada ogniskową równą 50 mm, to ogniskowa obiektywu wynosi A.. 50 PKT 4. odtworz argumenty usprawiedliwiające kłamstwo zawarte w tekscie.. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi.. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą - np., gdy wybrałeś odpowiedź "A": 11.. Który kamień będzie miał większą prędkość przy powierzchni ziemi?. Oblicz objętość ostrosłupa, którego podstawą jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 6 i 3 oraz wysokości równej 9.. Potrzebne dane odczytaj z rysunku.. 3Uzupełnij zdanie..

Na rysunku literą f oznaczono C/ D / E.

(Rysunek szkoły, ilustracja) (Możesz wykorzystać podane słownictwo: ładny,wysoki, dwupiętrowy, drzwi wejściowe .Zadanie.. Porównaj te kąty.. Odpowiedź: Soczewka bardziej pomniejsza obraz, gdy przedmiot znajduje się dalej od niej.Jeżeji jeden z boków akwarium wynosi 40cm drugi 25cm a wysokość 25cm to ile jest w nim litrów 2011-03-21 16:13:09; Jaką zdolność skupiającą ma obiektyw aparatu fotograficznego o ogniskowej f = 5 cm?. Ogniskowa zwierciadła kulistego wklęsłego ma długość 20 cm.. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą - np., gdy wybrałeś odpowiedź "A": 11.. Funkcja kwadratowa określona wzorem przyjmuje wartości ujemne wtedy i tylko wtedy, gdy x € , a jej wykres przecina oś OY w punkcie A(0,4).a) Wyznacz wartość współczynników a, b i c.b) Podaj wzór funkcji f w postaci kanonicznej.c) Wyznacz zbiór tych argumentów, dla których .Wskaż elementy, które wywołały w tobie wskazane uczucia: DAJE.. "Opowiedz jaka książka lub film mocno wpłynęła na Twoje życie (odpowiedź uzasadnij)".. Odczytujemy z obrazka: Wiemy, że 1 kratka to 10 cm, czyli: Obliczamy więc zdolność skupiającą soczewki: Odpowiedź: Ogniskowa soczewki wynosi 0,3 m, a jej zdolność skupiająca w przybliżeniu +3,3 D.8.. Rysunki 1. i 2. ilustrują przejście promieni światła równoległych do głównej osi optycznej przez soczewki skupiają-ce o różnych ogniskowych..

Zad.3.Zaznacz na rysunku kąt padania i kąt załamania.

3Uzupełnij zdanie.. 2 5 Dwa jednakowe przewodniki naładowano odpowiednio ładunkami o wartościach -5 μC i +200 nC, po czym zetknięto je ze sobą.. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi.. Oceń to zadanie: Średnia: 4.63.. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą - np., gdy wybrałeś odpowiedź "A": 11.. Na rysunkach literą f oznaczono A/B/C.. północnej, 15° dł. geogr.. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.. 2012-05-21 17:52:23; Oblicz obwód kwadratu ,którego pole wynosi 25cm (kwadratowych)!. (0-1) Dzienne zapotrzebowanie na węglowodany wynosi około 270 g. W organizmie człowieka wę-glowodany to zaledwie 1% masy ciała.. Zadanie 15.Grupa A | stro na 4 z 7 2 4 Zaznacz grupę substancji, w której znajdują się tylko przewodniki.. Zadanie 3.. Ile wynosi jego ogniskowa?Która to soczewka wypukło wklęsła?. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi.. Rysunek 2. soczewka pierwsza soczewka druga Pierwsza soczewka w porównaniu z drugą soczewką ma A. dłuższą ogniskową i większą zdolność skupiającą.Z treści zadania wynika, że na 3 ryby jeden to skalar.. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną .soczewki(zaznaczone czerwoną strzałką) 2)zamieniamy na jednostki podstawowe 3)obliczamy zdolność skupiającą soczewki ze wzrou Z= 1 𝑓 Zad..

0-1Wskaż na rysunku element, który zawiera komórki światłoczułe.

Ognisko rzeczywiste jest przedstawione na rysunku I/ II.. Wszystkich ryb jest zatem: Narysujmy jeszcze schematyczny rysunek dla pewności: Odpowiedź: d) 15Odczytaj wykres z zadania 8 i zaznacz prawidłową odpowiedź.. Wybierz poprawną odpowiedź spośród podanych.Gaweł rzucił z małej wysokości, z prędkością początkową o tej samej wartości, jeden kamień pionowo w górę, a drugi pionowo w dół.. Zachowaj odpowiednią skalę rysunku - przyjmij, że jedna kratka odpowiada 5 mm.. )Oblicz objętość ostrosłupa czworokątnego, którego siatkę zamieszczono poniżej.. 2 W odpowiednim miejscu narysuj drugą soczewkę oraz dalszy bieg obu zaznaczonych na rysunku promieni światła.. północnej, 15° dł. geogr.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Przedstawione na rysunku rodzaje zmysłów połącz liniami z odpowiednimi .14.1 Oblicz ogniskową pierwszej soczewki.. Zaznacz właściwą odpowiedź A, B lub C, a jej uzasadnienie wybierz spośród propozycji 1.-3.. (0−1) Dokończ zdanie.. strona 4 Zadanie 14.. Mierzymy więc linijką, wysokość obrazu w punkcie a i b. Widzimy, że mniejszy obraz powstaje w punkcie a, kiedy przedmiot znajduje się dalej od soczewki.. 61°50´ Zadanie 24.Zadanie 24.. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną .Zadanie 10 (0 - 1 pkt) Odczytaj na rysunku współrzędne geograficzne punktu X i zaznacz poprawną odpowiedź.. Na rysunku drugim narysuj bieg promienia światła przy przejściu z wody do powietrza.. wschodniej B. 15° szer. geogr.. Opisz umieszczony poniżej rysunek szkoły Zosi.. Nie uwzględniaj oporów ruchu.Etap II - Rejonowy Strona 4 z 12 Zadanie 5.. Na rysunku ogniskowa jest miejscem przecięcia się promieni po przejściu przez soczewkę i ma długość: Z rysunku wynika też, że: Obliczmy więc z proporcji ogniskową: Odpowiedź: B. f = 15 cm.. Rysunek I przedstawia soczewkę A/ B. 2.. Kra o masie 0,5 t płynie z nurtem rzeki z szybkością 2 m/s.9.. Wiadomości i rozumienie Wskazanie zjawiska, dzięki któremu możliwe jest przesyłanie sygnału świetlnego przy użyciu światłowodu.. Soczewkę rozpraszającą przedstawia rysunek I/ II.. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi.. A. mikroskop, B. lornetkę, C. lupę, D. aparat fotograficzny.. Obraz powstaje w miejscu przecięcia się promieni (przerywanej linii i zielonej).. 40 cm.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Promień krzywizny kulistego zwierciadła wklęsłego wynosi 60 cm.. +150 mm Zadanie 23.. Przeczytaj uważnie tekst zadania.Profile @SoulStaelker - Ambitny, Answers 336, questions 57, Followers 0.. 2 6 Dokończ zdanie.. Jaki zatem można wysnuć wniosek?. Zadanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt