Najważniejsze zadania systemu operacyjnego

Pobierz

Systemy operacyjne.. System operacyjny musi przydzielić wystarczającą ilość czasu procesora do każdego procesu i aplikacji, aby mogły one działać jak najefektywniej.. Umożliwia: uruchamianie i zamykanie programów,Zarządzanie systemem we/wy: Jednym z głównych obiektów każdego systemu operacyjnego jest ukrycie przed użytkownikiem specyfiki tego urządzenia sprzętowego.. Powodzenia!. "System operacyjny (ang. skrót OS Operating System) - jest to zbiór programów zarządzających wszystkimi elementami komputera - zarówno strukturą twardą jak i miękką, oraz pośredniczących pomiędzy aplikacjami użytkownika a sprzętem".. W systemie Windows NT (wersja 4.0 oraz wersja 5.0) postawiono przede wszystkim na niezawodność systemu i .Jun 14, 2022Poza Windows wszystkie popularne systemy operacyjne, takie jak Linux, Mac OS X albo Solaris, wywodzą się od Uniksa.. Skalowalność.. ***Pasek boczny 3.. 1969 Unix Ken Thompson i Dennis Ritchie potrzebowali wydajnej platformy dla .Systemy operacyjne - Test 40 pytań.. Wielowątkowość.. systemy warstwowe, które posiadają hierarchiczną strukturę poleceń systemowych.Najważniejsze cechy, jakie decydują o użyteczności systemu operacyjnego: #łatwość instalacji i użytkowania systemu; #koegzystencja z innymi systemami tzn., .. (GUI), który znacznie ułatwia realizację wielu zadań.. Pierwszy z modułów rozpoczyna się od omówienia ogólnej koncepcji planowania.architekturę systemu operacyjnego, do grupy tej należą: systemy monolityczne, których struktura jest najprostsza..

(rys) Głównym elementem systemu operacyjnego jest jego jądro.

W celu uruchamiania i kontroli zadań użytkownika system operacyjny zajmuje się: planowaniem oraz przydziałem czasu procesora poszczególnym zadaniom, kontrolą i przydziałem pamięci operacyjnej dla uruchomionych zadań, dostarcza mechanizmy do synchronizacji zadań i komunikacji pomiędzy zadaniami, obsługuje sprzęt, oraz zapewnienia równolegle wykonywanym zadaniom jednolity, wolny od interferencji dostępu do sprzętu.Zadanie systemu operacyjnego: Utworzenie takiego środowiska pracy, w którym użytkownik może wykonywać programy w sposób dla niego wygodny, a co najważniejsze wydajny system operacyjny (ang. operating system) jest ważną częścią składową większości systemów komputerowych w ramach systemu komputerowego wyróżniamy: sprzęt,System operacyjny - oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań.. Zadania systemu /notatka 2 do zeszytu/: "zarządzanie zasobami komputera, w tym czasem procesora, urządzeniami i pamięcią, obsługa poleceń użytkownika, automatyzacja częstych funkcji systemu".. Możliwość dostępu do jądra przez wiele procesów w jednej chwili.. Kolejne dwa moduły (4 godz.) dotyczą planowania przydziału procesora, czyli szeregowania zadań..

System operacyjny jest ładowany do systemu na początku pracy komputera.

(OS - skrócona nazwa systemu Operacyjnego) UWAGA: Niektóre, ale nie wszystkie systemy operacyjne posiadają środowisko graficzne Zadania systemu operacyjnego 1.. Najważniejsze zadania jądra systemowego to: -zarządzanie procesami, -zarządzanie pamięcią operacyjną, -obsługa systemu wejścia-wyjścia, -zarządzanie plikami i przestrzenią dyskową, -uwierzytelnianie i ochrona -implementacja interfejsu poleceń.Podstawowe zadania systemów operacyjnych polegają na wykorzystywaniu określonych zadań: kontrolowanie i przypisywanie pamięci, obsługa urządzeń, zarządzanie plikami..

4- Zarządzanie systemem wjazdu i wyjazduPoniżej przedstawiono niektóre ważne funkcje systemu operacyjnego.

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu!. Wielobieżność.. - Test 40 pytań.. Są to najczęściej systemy jednozadaniowe, czyli takie, które potrafią wykonywać tylko jedno zadanie w określonym czasie.. Poszczególne zadania są ze sobą zsynchronizowane, a system operacyjny odpowiada za komunikację pomiędzy poszczególnymi działaniami.. W celu uruchamiania i kontroli zadań użytkownika system operacyjny zajmuje się: planowaniem oraz przydziałem czasu procesora poszczególnym zadaniom, kontrolą i przydziałem pamięci operacyjnej dla uruchomionych zadań, dostarczaniem mechanizmów do synchronizacji zadań i komunikacji pomiędzy zadaniami, obsługą sprzętu oraz zapewnieniem równolegle .Główne funkcje systemu operacyjnego 1- Zarządzanie procesami 2- Główne zarządzanie pamięcią 3- Zarządzanie pamięcią dodatkową 4- Zarządzanie systemem wjazdu i wyjazdu 5- Rejestr systemu plików 6- Bezpieczeństwo 7- Komunikacja między elementami i aplikacjami 8- Zgłoś stan systemu 9- Zarządzanie zasobami 10- Administracja użytkownikamiPodobnie jak w przypadku pamięci głównej, system operacyjny jest odpowiedzialny za zarządzanie wolną przestrzenią i przypisuje kolejność zapisywania..

Systemom operacyjnym powierza się również kompleksowe zarządzanie plikami oraz ...Schemat budowy systemu operacyjnego.

Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut.. Doinstalowanie kolejnych składników OS nie powoduje zwolnienia systemu operacyjnego (teoria).Systemy operacyjne muszą wykonywać następujące zadania: Zarządzanie procesorami.. Panel sterowania 4.. (7 min)OS potrafi podzielić zadanie na wiele procesorów.. warstwowe - o hierarchicznej strukturze poleceń systemowych, system może już wykonywać w tym samym czasie kilka poleceń (np. nadzorować proces .Zasada działania systemu operacyjnego; Najważniejsze pojęcia i zagadnienia: wielowarstwowa organizacja oprogramowania komputera, system operacyjny (wsadowy, interaktywny, wielozadaniowy), jądro systemu operacyjnego, cykl rozkazowy, przerwanie (zewnętrzne, programowe, diagnostyczne), pierścienie ochrony, ochrona pamięci.Elementy systemu operacyjnego Windows ~środowisko pracy 1.. Tworzy środowisko pracy.. Jest to szczególnie ważne w przypadku pracy wielozadaniowej.między sprzętem a oprogramowaniem.. Okna Typy i przykłady systemów operacyjnych 1) systemy firmy Microsoft MS-DOS - system jednozadaniowy (wykonujący w danej chwili tylko jeden proces.. Zarządzanie pamięcią pomocniczą : Systemy posiadają kilka poziomów pamięci masowej, które obejmują podstawową pamięć masową, wtórną pamięć masową i pamięć podręczną.zadania w systemie operacyjnym, np. wykonanie zapisu pliku, odczyt danych z pamięci, przetwarzanie danych otrzymanych z karty sieciowej itp. )3 days agoogólna zasada działania systemu operacyjnego (sposób przekazywania sterowania do programu jądra), koncepcja procesu, zasobu i wątku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt