Sprawozdanie gus z-03 do kiedy

Pobierz

1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.Uzupełniając Z-03, przyjąłem zasadę, iż w deklaracji tej należy wskazać sumę rzeczywiście przepracowanych godzić, wobec czego zaliczyłem do czasu godzin również nadgodziny?. Wynagrodzenia wypłacane ,,z góry" powinny być zaliczone do okresu, któregoAug 6, 2021We would like to show you a description here but the site won't allow us.załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03 : 2019: 1.01.03: 1 raz w roku: raz w roku do 20 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019: 07.02.2019: 20.02.2019: LOT-1: Sprawozdanie o transporcie lotniczym: 2019: 1.48.08: 1 raz w roku: raz w roku do 5 marca 2020 r. z danymi za rok 2019: 19.02.2020: 05.03.2020: ŁP-3Dec 3, 2020Sprawozdanie Z-06 jest rozszerzoną wersją sprawozdania kwartalnego o zatrudnieniu i wynagrodzeniach (Z-03).. Nie należy natomiast uwzględniać odpraw pośmiertnych.Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres od pocz ątku roku do ko ńca .. kwartału 2020 r. Portal Sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl Urz ąd Statystyczny 85-066 Bydgoszcz ul. Konarskiego 1-3 1..

Rodzaj sprawozdania - określa, które sprawozdanie zostanie wykonane.30.03.2020 Przedłużenie terminów składania do GUS wybranych sprawozdań.

W przypadku sprawozdań zbiorczych, dotyczących np. zespołów szkół, szkółNov 20, 2020Mar 9, 2022Jun 30, 2021Sprawozdanie Z-03 należy wypełnić w Portalu Sprawozdawczym do 11 dnia kalendarzowego następnego miesiąca po I, II, III kwartale.. Statystyka związana z COVID-19 Bazy danych Obszary tematyczne Wskaźniki makroekonomiczne Czasopisma naukowe Statystyka międzynarodowa Statystyka regionalna Statystyki eksperymentalne Projekty unijne w statystyce .sprawozdawczy, ale niewypłacane co miesiąc, wlicza się do okresu, w którym dokument płatniczy przekazano do wypłaty; np. premie za IV kwartał ub.r. wypłacone w I kwartale roku sprawozdawczego wykazuje się w sprawozdaniu za I kwartał.. Ten formularz GUS wysyłał do przedsiębiorców między 12 a 20 grudnia .Objaśnienia do formularza Z-03 Formularz Z-03 składa się z jednej części zatytułowanej Dane dotyczące jednostki sprawozdawczej, w której jednostki sprawozdawcze wpisują m.in. symbol rodzaju działalności przeważającej według PKD 2007.. Więcej informacji znajdziesz w serwisie .. ID.Mar 31, 2021Raport Dane do sprawozdań GUS przygotowuje zestawienie informacji o zatrudnieniu, wynagrodzeniach i czasie pracy za dany okres sprawozdawczy na potrzeby raportów składanych do GUS: • DG-1 - meldunek o działalności gospodarczej..

Numer identyfikacyjny - REGON Termin przekazania: raz w kwartale do 11 kwietnia 2020 r. za I kwartałOprócz miesięcznego sprawozdania DG-1 ta firma musi jeszcze złożyć: - roczne sprawozdanie Z-06 do 18 stycznia.

Formularz Z-06 należy złożyć z danymi za poprzedni rok do 20 stycznia 2014 r. (jednostki zobowiązane do przekazywania Z-03) lub do 3 lutego 2014 r. (jednostki należące do sektora przedsiębiorstw).Mar 11, 2021Wpisz swój identyfikator i hasło dostępu do Portalu Sprawozdawczego.. Kara ta może być wymierzona za przekazanie danych statystycznych niezgodnych z prawda oraz za przekazanie danych statystycznych po upływie wyznaczonego terminu.. Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust.. Pamiętaj, że dla systemu ma znaczenie, czy wpisujesz małe, czy też wielkie litery (sprawdź, czy nie masz włączonej funkcji Caps Lock na klawiaturze).. Czy wypełniając deklarację Z-03 wskazujemy w czasie pracy przepracowane godziny nadliczbowe?Mar 10, 2022Sprawozdanie GUS Z-03 Gdy pracownik jest równocześnie zatrudniony z kilku form finansowania lub zmienia mu się forma finansowania w trakcie okresu płacowego.. Dane należy wykazać narastająco od początku roku do końca kwartału sprawozdawczego.. W rubryce 3 nie wykazywani są: •członkowie rodzin właścicieli, bezpłatnie im pomagający •wspólnicy nie pracujący w spółce •agenci •osoby, wykonujące pracę nakładcząMar 11, 2022Do wyboru są trzy metody określone przez GUS w objaśnieniu do formularza Z-3: średnia arytmetyczna ze stanów dziennych, średnia arytmetyczna z pierwszego i ostatniego dnia miesiąca, średnia chronologiczna z pierwszego, piętnastego i ostatniego dnia miesiąca..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt