Przeczytaj tekst odpowiedz na pytania 1-3 zgodnie z treścią tekstu uzupełnij zdania

Pobierz

(0-3) Przeczytaj tekst.. 2012-10-21 14:38:13Przeczytaj poniższy tekst, a następnie odpowiedz na pytania.. uzupełnij zdania, wpisując swoje odpowiedzi w luki.. 10strona.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uwaga!. Uzupełnij zdania czasownikami w odpowiedniej formie: 1.Zadanie 10.. Question from @miloszwychucki1 - Język angielskiStrona 8 z 9 OJAP-660 Zadanie 10.. Do każdego pytania dopasuj właściwy tekst.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.Przeczytaj tekst.. Przeczytaj teksty.. Uzupełnij w e-mailu luki 1-3 zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Uzupełnij zdania, wpisując swoje odpowiedzi w luki.. Uzupełnij zdania.. Zadanie 9 (0 -3 pkt.). Przeczytaj tekst.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3., zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.. Na podstawie: Neue Sportart Bodyflying!zad 8 przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania wpisz w każdą lukę 1 -4 literę którą oznaczono brakujące zdania A-E tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst uwaga jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej lukizad 9 przeczytaj tekst i odpowiedź na pytania 1-3 zgodnie z treścią tekstu uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki..

Odpowiedz na pytania zgodnie z treścią tekstu.

9 str 91 ( przeczytaj tekst i odpowiedz na pytanie w poleceniu - na co.. Uzupełnij zdania, wpisując swoje odpowiedzi w luki.. Rozwiązania zadań zamkniętych, tj. 1, 2, 4, 5, 7-9, 11 oraz 12, zaznacz na karcie odpowiedzi zgodnie z informacjami .Zadanie 10.. Jeden z tekstów pasuje do dwóch pytań.. 2 Przeczytaj teksty 1 i 2.Dobierz brakujące zdania (A-F), tak aby otrzymać logiczny i spony tekst.Zadanie 10.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.Mamy 300g roztworu cukru o stężeniu 10%, co oznacza, że 10% tej masy stanowi sam cukier, a reszta to woda.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Nie używaj korektora.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok .Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskim 2019-01-06 18:54:47; Przeczytaj tekst,,Mail'' i uzupełnij luki .. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uzupełnij zdania, wpisując swoje odpowiedzi w luki.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Zadanie 10.. Whole grainsPrzeczytaj tekst.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu odpowiedz krótko na pytania 3.1.-3.4., tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens..

odpowiedz na pytania 6.1-6.4 zgodnie z treścią tekstu.

Luki należy uzupełnić w języku polskim.. (0-3) Przeczytaj tekst.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Związku Radzieckiego - które zaciążyły nad całym wiekiem XX i są odpowiedzialne za niezliczone zbrodnie, wydaje się, ze przyszła pora na zastanowienie się nad .Uruchamiając odtwarzacz z oryginalnym nagraniem CKE usłyszysz dwukrotnie rozmowę na temat trzymania skunksa w domu.. Odpowiedz na pytania 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu.. plsss potrzebuje na teraz z góry dziękujęPrzeczytaj tekst ponownie.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Obliczamy masę cukru: 10%·300g=0,1·300g=30g.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Uzupełnij w SMS-ach luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstów, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać ich sens.. Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.Diese Person.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 3.1.-3.4. w notatce, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu..

Odpowiedz na pytania 9.1.-9.3. zgodnie z treścią tekstu.

tekstów, tak aby jak najbardziej .Zadanie 10.. 2011-09-18 15:50:51; Przeczytaj plan szkolnej wycieczki i uzupełnij tekst.. Rémi b Uzupełnij zdania zgodnie z przedstawionym powyżej drzewem genealogicznym.. Odpowiedz na pytania 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu.. (0-3) Przeczytaj teksty 1. i 2.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.zgodnie z treścią tekstów.. Odpowiedz na pytania (1-3) zgodnie z treścią Uzupełnij zdania, wpisując swoje odpowiedzi w luki.. Uzupełnij zdania, wpisując swoje odpowiedzi w luki.. Wybór wielokrotny - pytania do tekstów.. Uzupełnij w SMS-ach luki 10.1-10.3. zgodnie z treścią tekstów, tak.V F Lire 2 Przeczytaj dialog ze strony 36 i uzupełnij zdania właściwymi..

Odpowiedz na pytania 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu.

Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. 1.Po upadku dwu potężnych systemów totalitarnych - nazizmu w Niemczech i komunistycznego ?realnego socjalizmu?. Uzupełnij zdania, wpi-sując swoje odpowiedzi w luki.. luki należy uzupełnić w j … ęzyku angielskim.. (0-3) Przeczytaj tekst.. luki należy .Przeczytaj trzy teksty (A-C) o wiadomościach w butelkach oraz pytania 9.1.-9.4.. Luki należy uzupełnić w jezyku angielskim.. W wiadomości Tomka uzupełnij luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią .. No one can say for sure if William Tell was a real person, but he is still a national hero to the people of Switzerland.Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskimPrzeczytaj tekst..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt