Wskaż poprawne odpowiedzi wszystkie wyrazy nie należące do jednej rodziny

Pobierz

2.Przyporządkuj wyrazy tak, aby powstały trzy rodziny wyrazów.. Wyrazy należące do jednej rodziny łączy podobne brzmienie i podobne znaczenie.. Pytania i odpowiedzi..

D.. Co to jest rodzina wyrazów?. Obecność małżowin usznych.. Rodzina wyrazów.. 2.Poprawne stopniowane przysłówka to: a)dobry, lepiej, najlepiej.. Obliczamy masę całego (nowego) roztworu z proporcji: 8% - 30g.. Zmienna temperatura ciała.. C. trzy rzeczowniki w rodzaju męskim i jeden - w rodzaju żeńskim.. świetny, znakomity, doskonały, wybornyDo tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. Zawartość 1 Pochodzenie nazwiska 2 Pochodzenie nazwiska a znaczenie nazwiska 3 Nazwania 4 Kształtowanie się systemu dwuimiennego 5 Tworzenie się nazwisk dziedzicznych 6 Pochodzenie nazw osobowych .. Co to jest rodzina wyrazów?. d)pięknie, ma, nawet,na zmianę.. • Nie używaj korektora.. Wyrazy złożone posiadają co najmniej dwie podstawy słowotwórcze.. Które z tych cech są właściwe wyłącznie ssakom?. (0-1) Wymień dwie funkcje, jakie pełnią tchawki w organizmie owadów.. W akapicie 1-3 wskaż słowa należące do jednej rodziny wyrazów z neurotyczny i wyjaśnij ich znaczenie.. Co to jest rodzina wyrazów?. Wyraz pochodny nie może być wyrazem podstawowym.Zaznacz jedynie poprawne odpowiedzi.. • Odpowiedzi przenieś na kartę.. A. masarz, masarnia, masażysta, masażystka .. Mają półkoliste, olbrzymie, zbudowane z tysiąca ommatidiów oczy, które są wrażliwe na zmiany w otoczeniu i pozwalają szybko reagować .Zaznacz na powyższym rysunku tchawki (strzałka pełna) i przetchlinki (strzałka przerywana)..

• Czytaj uważnie wszystkie polecenia.

Wszystkie wyrazy są zapisane poziomo z wyjątkiem jednego.. wierność przyjaciele koleżeński przystanek przyjaciółka zaprzyjaźnić się przyjacielski 9.. 3.Dopasuj wyrazy do odpowiednich rodzin .Kliknij na .Na podstawie tekstu Jana Tomkowskiego ,, Neuroniczni bohaterowie Prusa" odpowiedz na pytania.. (dom -- dom-ownik -- przy-dom-owy).Zaznacz odpowiedź A, B, C albo D i jej uzasadnienie spośród I-IV tak, aby powstało poprawne dokończenie poniższego zdania.. Przeczytaj "Nową wiadomość" - podręcznik, s. 290. jeden rzeczownik w rodzaju nijakim, jeden - w rodzaju męskim i dwa rzeczowniki w rodzaju żeńskim.. jedno z rodziców jest heterozygotą, a drugie homozygotą recesywną.

.. Wskaż poprawną odpowiedź.. W wyniku mejozy komórki zawierającej 8 chromosomów powstaną .Przepisz do zeszytu pytania dotyczące wiersza "Lato" i napisz na nie odpowiedzi: na pierwsze z jednym czasownikiem, a na drugie z dwoma lub więcej.. ręka, rękopis, rękodzieło, rękoczyn, rękaw, rękawek, rękawica, rękawiczka, rękojeść.. - za brak prawidłowej odpowiedzi 1 5 Odpowiedzi: Oceń poniższe sposoby dziedziczenia, zaznaczając literę T,Zaznacz w tabeli z literami wyrazy z rodziny wyrazu "lód".. (polecenie z kropeczką w ćwiczeniu).. Oceń prawdziwość każdego zdania.Podaj jedną, widoczną na rysunku, cechę budowy morfologicznej przedstawionych zwierząt, świadczącą o tym, że należą one do pajęczaków, a nie - do innej grupy stawonogów.Badacze podkreślają, że języki należące do określonej rodziny same w sobie nie mówią nic ani o genach, ani o wspólnym pochodzeniu etnicznym ich użytkowników - może ono być różne, co można zaobserwować na przykładzie populacji anglojęzycznych.Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania..

- za podanie prawidłowej odpowiedzi 0 p. c)piękny, na, nawet, zmiennie.

Wskaż rodziny wyrazów i rdzenie w wyrazach pokrewnych - wykonajZobacz 2 odpowiedzi na zadanie: uporządkuj wyrazy nalezące do danej rodziny wyrazów.. Rodzina wyrazów DRAFT.. W języku polskim obowiązuje łączna pisownia wszystkich wyrazów złożonych.. Zróżnicowane zęby.. W języku polskim obowiązuje łączna pisownia wszystkich wyrazów złożonych.. Wyrazy złożone posiadają co najmniej dwie podstawy słowotwórcze.. Wyraz pokrewny należy do tej samej rodziny, więc musi mieć ten sam rdzeń co inne wyrazy.. - za brak prawidłowej odpowiedzi 4 Odpowiedzi: Podaj grupę krwi mężczyzny, która stanowiłaby podstawę do wykluczenia jego potencjalnego ojcostwa.. • Pisz długopisem z czarnym lub granatowym tuszem.. chyba jakoś tak ; )WSKAŻ POPRAWNE ODPOWIEDZI: 1.Szereg zawierający wyłącznie wyrazy należące do nieodmiennych części mowy to: a)piękny, mój, ma ,na.. 1.Sformułuj tezę cytowanego tekstu 2.. Rodzina wyrazów DRAFT.. Wyrazy złożone posiadają co najmniej dwie podstawy słowotwórcze.. Skóra sucha, pokryta łuskami.. Rozwój z przeobrażeniem.. (0-1) Wymień jedną cechę, inną niż obecność tchawek, która świadczy o tym, że dany bezkręgowiec jest owadem.Pochodzenie nazwisk to zagadnienie interesujące wszystkich genealogów.. Poprzez użycie formantów powstają na przykład zdrobnienia (np. -ek w wyrazach domek, kotek, maczek) lub zgrubienia (np. -isko w wyrazach bucisko, domisko ).odpowiedział (a) 03.03.2010 o 15:56. książka-książeczka,księga,księgowy,księgowa,księgarnia,książkowy,książkowa,księgówka,księgowo, książę,książce.1 p. Zaznacz jedynie poprawne odpowiedzi..

Premium ...Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

Podkreśl wyrazy należące do rodziny wyrazu przyjaciel.. Poniżej wymieniono cechy kręgowców.. Ułóż i zapisz zdania.. b)pięknie, na, nawet, ach.. to opiekować.. B. dwa rzeczowniki w rodzaju męskim i dwa - w rodzaju żeńskim.. * Wyrazy należące do jednej rodziny łączy podobne brzmienie i podobne znaczenie.. * Wyrazy należące do jednej rodziny łączy podobne brzmienie i podobne znaczenie.. Które z nich jest wyrazem podstawowym.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu.. 8x=3000g .Wyrazy typu:rzeczny, rzeczka, rzeczułka, dorzecze należą do rodziny wyrazu RZEKA, a co z takimi wyrazami jak: niedorzeczność i rzekł?. Tu znajdziesz odpowiedź na pytanie o Twoje nazwisko, jak powstało, jak się zmieniało, czy zostało zmienione na inne.. Chwyć kursorem wyraz wskazywany przez palec i przesuń go na pole ,gdzie jest wyraz podstawowy tej rodziny.. POWODZENIA!Podkreśl w każdej linii wyrazy należące do jednej rodziny; a) rękawiczka, jedzenie, ręcznik, ręka, ramię, ręc - Pytania i odpowiedzi - Język polski.. Trzeba się nimiJednak to nie wystarczy, aby należeć do jednej rodziny - konieczny jest również związek znaczeniowy - tutaj wszystkie wyrazy łączą się ze skakaniem..

... Myśliczki to drapieżne chrząszcze należące do rodziny kusaków.

Wyraz pochodny nie może być wyrazem podstawowym.Podkreśl szereg, który zawiera jedynie wyrazy należące do jednej rodziny.. D. dwa rzeczowniki w rodzaju męskim, jeden - w rodzaju żeńskim i jeden - w nijakim.. • W każdym zestawie tylko jedna odpowiedź jest poprawna.Wyraz pochodny pochodzi bezpośrednio od wyrazu podstawowego dla niego (np. domecz-ek od wyrazu domek ), więc musi mieć taką samą podstawę słowotwórczą (z ewentualną obocznością, np. tu k:cz).. Co to jest rodzina wyrazów?. Obecność gruczołów potowych.. Czasownik rzec (3 osoba liczby pojedynczej cz. przeszłego - rzekł ) należy do tej samej rodziny co wyrazy odrzec, orzec, orzekać, przyrzec, przyrzekać, wyrzec się, wyrzekać się, zrzec się, zrzekać się, narzekać, rzeczony, porzekadło, prorok.8.. Rodzina wyrazów.. • Test składa się z 10 zestawów.. Wskaż w akapicie 1 dwa sformułowania metaforyczne i wyjaśnij ich sens 3.. Zwierzęta nie zabawki.. Wyrazy z jednej rodziny pomaluj tym samym kolorem - polecenie 2 w ćwiczeniu, str. 89.• Wypełnij kartę odpowiedzi.. Zapisz w zeszycie: 5.. Mitoza zachodzi podczas.. b)dobrze, lepiej,najlepiej.Formanty - to cząstki słowotwórcze, za pomocą których tworzy się nowe wyrazy o zmodyfikowanym znaczeniu w stosunku do znaczenia ich podstawy słowotwórczej.. W języku polskim obowiązuje łączna pisownia wszystkich wyrazów złożonych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt