Początki gospodarki światowej prezi

Pobierz

I LO Poziom Podstawowy - Nowa Era.. Odkrycie Nowego Świata spowodowało, że zaczęto masowo wywozić niewolników do Ameryki.. Tradycyjnie przyjmuje się, iż kryzys ujawnił się w Stanach Zjednoczonych, po tzw. czarnym czwartku (a według niektórych źródeł już kilka .Gospodarka światowa - system powiązań produkcyjnych, technologicznych, handlowych, finansowych i instytucjonalnych między gospodarkami narodowymi różnych krajów, na różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, włączający je w ogólnoświatowy proces produkcji i wymiany.. Zamieszczam materiały do podręcznika Wydawnictwa Nowa Era "Poznać przeszłość.Wiek XX" - autorzy Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow.I wojna światowa (przed II wojną światową nazywana "Wielką Wojną") - wojna światowa, trwająca od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą (Trójporozumieniem), tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917) a państwami centralnymi (Trójprzymierzem), tj. Austro-Węgrami i Niemcami, wspieranymi przez .Wielki kryzys (ang. Great Depression) - największy kryzys gospodarczy w historii kapitalizmu, który miał miejsce w latach i objął praktycznie wszystkie kraje (oprócz ZSRR) oraz praktycznie wszystkie dziedziny gospodarki.. W najuboższych państwach to kwota bardzo duża, w tych najbogatszych raczej niewielka..

Początki gospodarki światowej I.

Dopasuj poniższe biogramy do postaci.. W wyniku portugalsko-hiszpańskich negocjacji w 1494r.. - system nakładczy - właściciel/kupiec zapewniał surowce i narzędzia oraz zatrudniałPOCZĄTKI GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Skutki ekologiczne i kulturowe *sprowadzano do Ameryki nowe gatunki zwierząt i roślin oraz poprawa żyzności gleby (pojawienie się dżdżownic) *rozprzestrzenienie się chorób zakaźnych w Ameryce *w Europie pojawiły się m.in. kukurydza, ziemniaki, tytoń .Blog.. został podpisany kontrakt w Tordesillas, na podstawie3.. Kiedy można spodziewać się początku odmrażania?. handlem niewolnikami z Czarnego Lądu zajmowali się arabscy kupcy.. aby zapewnić siłę roboczą na plantacjach sprowadzono niewolników z Afryki.. W ciągu dwóch dekad transformacji polska gospodarka i polskie społeczeństwo otwierało się coraz bardziej na świat, tym samymGospodarki narodowe są włączane w strukturę gospodarki światowej poprzez zakres i rodzaj działalności ich przedsiębiorstw krajowych lub transnarodowych.. mieszkańcy Afryki byli bardziej wytrzymali fizycznie niż wcześniej wykorzystywani do pracy Indianie.. Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze .Gospodarka Polski Ludowej - system gospodarczy związany ściśle z ustrojem panującym w Polsce Ludowej w latach , wzorowanym na rozwiązaniach radzieckich..

Handel kolonialny początkiem gospodarki światowej.

Dzieląc tę kwotę przez 7,8 mld ludzi, którzy żyją na świecie, wychodzi około 855 dolarów na osobę.. Rozwój gospodarczy opierał się na dokonanych zasadniczych reformach społecznych.. Nie ma zatem ucieczki od obserwacji globalnych zjawisk i trendów.. zapotrzebowanie na niewolników rosło wraz z rozwojem upraw i plantacji.W XV w. handlem afrykańskimi niewolnikami zajmowali się arabsy kupcy.. Chile - poletko neoliberalnego kapitalizmuPoczątki gospodarki światowej Skutki ekologiczne i kulturowe wielkich odkryć Kampania Wschodnioindyjska "wymiana kolumbijska" sprowadzono do Ameryki nowe gatunki zwierząt i roślin (przenice, trzcine cukrową, konie oraz krowy i owce).. Wydaje się, że zyskujemy tę szerszą perspektywę, a nasz horyzont się co-raz bardziej poszerza.. Wymiana ekologiczna.. Cele •Zaprezentowanie rysu historycznego •Zarysowanie wybranych trendów współczesnej gospodarki na świecie •Przedstawienie pomysłów na rozwiązanie niektórych problemów wynikających z zachodzących zmian gospodarczychRząd przedłuża lockdown, bojąc się o trzecią falę koronawirusa..

Gospodarcze skutki II wojny światowej; Inne materiały.

Wielkie odkrycia geograficzne w XV i XVI wieku spowodowały wielkiDozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).Historia - Nowa podstawa programowa.. Jean MonetJej kres przyniósł najazd sił hitlerowskiej Rzeszy na terytorium kraju, rozpoczynając konflikt, którego wynikiem był wybuch drugiej wojny światowej.. Zasadniczym narzędziem sprawowania kontroli nad .Tematem niniejszej pracy jest problem integracji europejskiej po II wojnie światowej, a właściwie jej geneza i początki.. Zauważył, że tarcia między Francją i Niemcami w sprawie kontroli nad Zagłębiem Ruhry (regionem produkcji węgla i stali) nasiliły się tak jak po I wojnie światowej.. Rozwój międzynarodowego podziału pracy, specjalizacji i wymiany międzynarodowej wykształca system .Gospodarka światowa .. Od połowy XV w. do połowy XIX w. z Afryki wywieziono ponad 11 milinów ludzi.Globalizacja procesów gospodarczych Rosja - od radykalnego socjalizmu do dzikiego kapitalizmu Afryka - Trzeci Świat Wielka Brytania - Rewolucja Przemysłowa Japonia - Epoka Meiji Chiny - od bogactwa do biedy i z powrotem od zawsze - ?.

Celem tej pracy jest ukazanie ...gralną część gospodarki światowej.

- Jeżeli zaszczepimy grupę najbardziej narażoną na ciężką .Światowa gospodarka straciła w tym roku przez koronawirusa blisko siedem bilionów dolarów.. Działy.. Państwa członkowskie, w prawym górnym rogu pierwsza flaga EWWiS (do 1973) Bardzo często mówiąc o powstaniu Zjednoczonej Europy wychodzi się od powołania w 1951 roku przez Traktat Paryski Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.. Do pracy na plantacjach Indianie byli zbyt słabi i szybko umierali z wycięczenia.. (), w latach prezydent USA., (), uczestnik II wojny światowej, naczelny dowódca Alianckich Ekspedycyjnych Sił Zbrojnych (), prezydent USA w latach ., (), generał brytyjski, dowódca sił lądowych podczas lądowania aliantów w Normandii., (1880 .Na zamknięciu czwartkowej sesji Giełdy Papierów Wartościowych WIG20, indeks giełdowy 20 największych spółek akcyjnych, zyskał 3,23 proc., dochodząc do 2.074,11 pkt.. Główną cechą gospodarki Polski Ludowej było jej podporządkowanie celom politycznym.. Nastąpiła nieplanowana poprawa żyzności gleby,Początki kapitalizmu Skutki ekologiczne i kulturowe wielkich odkryć Kapitalizm - zrąb systemu ekonomicznego związany z rozwojem światowej wymiany handlowej oraz przemianą sposobów produkcji.. Niezmiernie ważną rolę pełni tu instytucja państwa w swej funkcji zewnętrznej - a więc funkcji zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego, zarówno w zakresie polityki, jak i w .c) plan Schumana i początek integracji W 1950 r. Jean Monnet zaproponował rządowi francuskiemu globalny plan modernizacji gospodarki.. Jakie były skutki ekologiczne i kulturowe wielkich odkryć.. 11, 2020Początki rywalizacji o kolonie Odkrycie Krzysztofa Kolumba wpłynęło na zamiary hiszpańskich władców dotyczących uzyskania wyłączności na kontakty z krajami zamorskimi.. Ale oczywiście to tylko średnia statystyczna.. funkcja społeczna, czyli dostarczanie nowych miejsc pracy dla ludzi i zmiana warunków bytu społeczeństwagospodarki światowej GOSPODARKA ŚWIATOWA.. Skutki wielkich odkryć geograficznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt