Przyporządkuj właściwe opisy wymienionym postaciom robert schuman

Pobierz

Szef francuskiej dyplomacji.. 1. a) Przeczytaj tekst, a następnie wpisz do schematu wyrazy będące przykładami podanych w ramce zasad.. Uwaga - niektóre informacje możesz wykorzystać dwukrotnie.. Cesarz którego panowanie kończy istnienie cesarstwa zachodniorzymskiego i umownie zamyka epokę starożytności2.. Na podstawie zamieszczonych opisów .Wpisz we właściwe kratki litery odpowiadające miejscom związanym z wielką wojną z zakonem.. porządkuj właściwe opisy wymienionym postaciom 1 .Sep 29, 2020 Stefan Batory - założenie Akademii Wileńskiej.. Jeden opis jest niepotrzebny.. A - świadomość narodowa B - pochodzenie etniczne C - symbole narodowe D - kultura.. (./3 pkt) 1. autorytaryzm A. system polityczny, w którym zachowany jest trójpodział 2. indoktrynacja władzy, wybory do parlamentu są wolne, a obywatele 3. totalitaryzm mogą się swobodnie zrzeszać w partiach politycznychPrzyporządkuj wymienionym poniżej postaciom właściwą jej charakterystykęA)goklecjanB)teodozjusz wielki C) odoakerDkonstantyn wielkipliss daje naj z góry dziękuję.. D. Thomas woodrow Wilson 4.dowódca błękitnej armii.. Uzupełnij każdą lukę 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał .przyporzadkuj wymienionym rodzajom prawa wlasciwe opisy w tym celu wpisz Jakiej zasady funkcjonowania prawa dotyczy przytoczony artykuł Konstytucji RP?. Serbski nacjonalista, który dokonał zamachu na arcyksięcia Franciszk B. Feliks Dzierżyński Ferdynanda Habsburga..

Przyporządkuj właściwe opisy wymienionym postaciom.

Zadanie 5.. Odpowiedź na zadanie z Wczoraj i dziś 4 Jan Kochanowski - najwybitniejszy polski poeta okresu renesansu.. opis 2: Zakonnik cysterski, który .Przyporządkuj wymienionym poniżej postaciom właściwą jej charakterystykęA) DioklecjanB) Teodozjusz wielki C) OdoakerD) Konstantyn wielki1.. W 1993 r. otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla za doprowadzenie demokratyzacji RPA.Przyprzyporządkuj właściwe opisy wymienionym postacią .jeden opis jest niepotrzebny A. gawriło princip 1.polski komunista kierował się czeką B. Feliks Dzierżyński 2.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania 1)Przyporządkuj podanym zakonom właściwe opisy.. Art. 2 Rzeczpospolita polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości…Przyporządkuj wymienionym pojeciom właściwe ich wyjaśnienie historia klasa 7.. Prezydent Stanów Zjednoczonych.. Przeczytaj opis zdjęcia.. skorzystaj z zamieszczonych propozycji.. A-Koronowo B-Malbork C-Grunwald D-Toruń E-Czerwińsk F-Świecie 2.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Przyporządkuj wymienionym pojęciom ich właściwe wyjaśnienia.. Polski komunista, który kierował Czeką.. Odpowiedź na zadanie z Wczoraj i dziś 54 Przyporządkuj podanym pojęciom właściwe opisy..

1.Przyporządkuj podane opisy właściwym postaciom historycznym.

Nelson Mendela - B. Przywódca Afrykańskiego Kongresu Narodowego.. we wschodniej części cesarstwa założył miasto nazwane od swojego imienia i przeniósł tam stolicę państwa 3.DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. opis 1: Kupiec z Lyonu, który za jedyny autorytet uznawał Biblię.. Dowódca Błękitnej Armii.Robert Schuman - D.. *cystersi *franciszkanie -Członkowie tego zakonu głosili potrzebę życia w ascezie,ubóstwie i ewangelicznej prostocie.-Założyciel tego… poniżej.. W tym celu wpisz odpowiednie numery w wykropkowane miejsca.. Wprowadził kapłaństwo swieckich, uprościł zewnętrzne formy kultu religijnego, propagował hasła radykalnego ubóstwa.. C. Józef Haller 3.. Stał na czele ruchu walczącego z apartheidem.. Wielka Koalicja .. A-Koronowo B-Malbork C-Grunwald D-Toruń E-Czerwińsk F-Świecie 2.. Postacie: Bernard z Clairvaux, Dominik Guzman, Tomasz z Akwinu.. Wielka Koalicja.. *żmija zygzakowata,*wąż Eskulapa,*padalec zwyczajny,*zaskroniec zwyczajny *Baznoga jaszczurka,której ciało na barwę czerwonobrązową lub brązową.Porusza sie wężowatymi ruchami ciała.Może odrzucić ogon.W czasie .przyporzadkuj wymienionym rodzajom prawa wlasciwe opisy w tym celu wpisz..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt