Konstrukcja obrazu w zwierciadle płaskim

Pobierz

2010-02-06 17:57:11; Z jaką szybkością zbliżasz się do swojego obrazu w zwierciadle płaskim, jeżeli twoja szybkość względem tego zwierciadła wynosi 0,5m/s, a kierunek prędkości jest prostopadły do zwierciadła?. Opisz doświadczenie, określające cechy obrazu w zwierciadle płaskim, które wykonywaliśmy na.Zwierciadła dzielimy na: * płaskie, np. lustro * kuliste (wklęsłe i wypukłe) Konstrukcja obrazu w zwierciadłach płaskich Obraz w zwierciadle płaskim jest: Zwierciadła • pozorny, czyli został utworzony przez przedłużenia promieni świetlnych.. Cechy obrazu powstałego w zwierciadle płaskim: • pozorny - powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni odbitych od powierzchni zwierciadła • prosty - to taki, który w stosunku do przedmiotu nie jest odwrócony • tej samej wielkości co przedmiot.Soczewki - konstrukcja obrazów Strona 3 Przykład konstrukcji obrazu otrzymywanego za pomocą soczewki rozpraszającej.. Obraz pozorny A' przedmiotu A powstaje na przedłużeniu promieni wychodzących z punktu A i odbitych od zwierciadła.Dokończ konstruowanie obrazu powstającego w zwierciadle płaskim.. ZD1 Zadanie.. 2 Zadanie.. Poniższe rysunki służą do zobrazowania procesu tworzenia obrazu powstającego w zwierciadle płaskim.. Jeśli w zwierciadle obserwowany będzie poruszający się przedmiot to ruch obrazu będzie odbywał się w kierunku przeciwnym niż ruch przedmiotu.Konstrukcja obrazu przedmiotu w zwierciadle płaskim..

1.Rysowanie obrazu w zwierciadle wypukłym.

2011-11-03 .Do konstrukcji należy użyć cyrkla i linijki oraz ewentualnie kątomierza w celu sprawdzenia poprawności konstrukcji kątów: padania i odbicia.. Zwierciadło płaskie jest przykładem powstawania obrazów pozornych, czyli powstawania obrazu przedmiotu w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni rzeczywistych.. Tak, więc w zwierciadle płaskim obraz przedmiotu jest: - pozorny, czyli został utworzony przez przedłużenia promieni świetlnych.. Tworzy je płaska i wypolerowana powierzchnia, która w idealnym przypadku nie absorbuje, ani nie rozprasza światła - jedynie odbija promienie świetlne.. Dorysowujemy brakujące promienie i konstruujemy powstały w zwierciadle obraz: pokaż więcej.. Można wykazać, że zachodzi związek : Jeżeli promień padał na zwierciadło pod niewielkim kątem (ma to miejsce dla promieni biegnących w niewielkiejKonstrukcja obrazu punktu w zwierciadle płaskim Konstrukcja obrazu przedmiotu w zwierciadle płaskim Symulację konstrukcji obrazu w zwierciadle płaskim zobaczysz pod adresem: (link umieszczono za zgodą autora sumulacji) Konstrukcja obrazu w zwierciadle płaskim Cechy obrazu powstającego w zwierciadłach płaskich -jest pozorny, obrazy .Promień świetlny padając na powierzchnię zwierciadła odbija się zgodnie z prawem odbicia omówionym w poprzedniej lekcji..

Nie odpowiem na ...Konstrukcja obrazu w zwierciadle płaskim.

2013-06-19 22:41:17 jakie cechy ma obraz uzyskiwany w zwierciadle płaskim ?. W zwierciadle kulistym wklęsłym będą to: promień równoległy do osi optycznej, który po odbiciu przechodzi przez ognisko zwierciadła F .Zajmijmy się teraz konstrukcją obrazów powstałych w zwierciadle sferycznym wklęsłym oraz wzorami które je opisują.. Dawniej zwierciadła wykonywano poprzez polerowanie metalu, później została opanowana technologia nakładania na taflę szklaną cienkiej warstwy metalu (zwykle srebra .Konstrukcja obrazu w zwierciadle wklęsłym .. Proszę o Pomoc w Zadaniu oto treść:trzy rezystory R1=9om,R2=18om,R3=12om,połączono równolegle przez pierwszy rezystor przepływa prąd I1=2Amper.oblicz wartość prądów płynących .4.. Zastosujemy następujące oznaczenia: x - odległość przedmiotu od zwierciadła h - wysokość przedmiotu y - odległość obrazu od zwierciadłaJaka jest odległość obrazu powstającego w zwierciadle płaskim od przedmiotu który jest oddalony o 2 m. ?. W punkcie tym należy przypomnieć uczniom, że powstanie obrazu w zwierciadle związane jest z prawem odbicia (α =α').Zwierciadło płaskie jest najprostszym i najczęściej spotykanym rodzajem zwierciadła.. Konstrukcja wyznaczenia obrazu przedmiotu w zwierciadle płaskim polega na wykorzystaniu prawa odbicia..

Jakie cechy posiada obraz otrzymany w zwierciadle płaskim.

x - odległość przedmiotu od zwierciadła y - odległość obrazu od zwierciadłaIV Konstrukcja obrazu powstałego w zwierciadle płaskim.. Zwierciadło wklęsłe (zwierciadło sferyczne)- tworzy powierzchnia będąca fragmentem sfery.. W celu znalezienia obrazu świecącego punktu, powstającego w zwierciadle płaskim, należy poprowadzić co najmniej dwa promienie świetlne .Cechy obrazu w zwierciadle plaskim:?. Zwierciadło płaskie.. Podsumowaniem lekcji jest geometryczna konstrukcja obrazu powstałego w zwierciadle płaskim.. ZD2 Zadanie.. ZD3 Zadanie.. Ognisko optyczne zwierciadła sferycznego jest równe połowie promienia krzywizny powierzchni sferycznej tworzącej zwierciadło.Konstrukcja obrazu strzałki w zwierciadle płaskim 4.. Konstrukcja obrazów w zwierciadłach płaskich Obraz w zwierciadłach powstaje na skutek obicia światła a) Konstrukcja obrazu punktu P - najprostszy przypadek W zwierciadle płaskim obraz obiektu konstruuje się poprzez wykonanie odbicia symetrycznego względem W zwierciadle płaskim obraz obiektu konstruuje się popr111zez wykonanieprosty, czyli nie odwrócony.. W poniższej symulacji fizycznej promienie rzeczywiste zaznaczone są kolorem .Na przykładzie zwierciadła płaskiego omówimy własności obrazów powstających w układach optycznych (zwierciadłach, soczewkach)..

Cechy obrazu powstającego w zwierciadłach płaskich.

1 - biegnący równolegle do osi optycznej soczewki, po załamaniu przechodzi - jego przedłużenie - przez tzw. ognisko pozorne soczewki (leżące po tej samej stronie soczewki, co przedmiot) 2 - biegnie bezpośrednio przez środek soczewki (ulega niewielkiemu .. Bo przecież raczej nie mogę puścić promienia prostopadłego na zwierciadło, bo przechodziłby przez trójkąt.. 3.Mam taki trójkąt: http: files d23 032 .. , tylko obrócony wierzchołkiem na zewnątrz od zwierciadła.. Pozorny obraz to również taki, który jest utworzony przez przedłużenia promienia świetlnego i promień świetlny (np .2.2 Konstrukcja obrazu w zwierciadle płaskim .. Cechy obrazu: pozorny - powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni rzeczywistych; prosty; równy - tej samej wielkości .. Powiększenie: p > 1 - obraz powiększony p < 1 - obraz pomniejszony p = 1 - obraz równy.. • tej samej wielkości, Zwierciadła kuliste Oprócz .W celu geometrycznej konstrukcji obrazu, między innymi w zwierciadłach, posługujemy się tzw. promieniami konstrukcyjnymi.. tej samej wielkości, Zwierciadła Konstrukcja obrazu w zwierciadłach płaskich Oprócz zwierciadeł płaskich używane są również zwierciadła kuliste (są nimi np. zwierciadła stosowane na skrzyżowaniach ulic, w lusterkach i reflektorach samochodów, w lusterkach dentystycznych).Zwierciadło płaskie i kuliste - 1konstrukcje obrazów Strona Zwierciadła - konstrukcja obrazów 1.. • prosty, czyli nie odwrócony.. 1 Zadanie.. Rysujemy prostą równoległą do osi głównej, łączącą punkt, którego tworzymy obraz (a), oraz powierzchnię zwierciadła.. Zadanie premium.Obraz, który powstaje w zwierciadłach płaskich różni się od przedmiotu tym, że następuje zamiana stron.. Pierwszy prostopadły do powierzchni zwierciadła odbija się od zwierciadła i powraca taką samą drogą, jaką przybył.Zwierciadło płaskie.. Aby wyznaczyć konstrukcyjnie obraz punktu w zwierciadle płaskim, musisz skorzystać minimum z dwóch promieni świetlnych wychodzących z punktu leżącego przed zwierciadłem.. Strona prawa staje się lewą i odwrotnie lewa staje się prawą.. 2010-02-16 15:28:38 Wykobaj konstrukcję patyczka w zwierciadle płaskim 2017-12-11 19:57:19Podobne tematy do pomoc w zadaniu z fizyki, obrazy, zwierciadło płaskie.. Jak zrobić np. sześc.Zwierciadło optyczne, lustro - gładka powierzchnia, o nierównościach mniejszych niż długość fali świetlnej.Z tego względu zwierciadło w minimalnym stopniu rozprasza światło, odbijając większą jego część.. Rozpatrzymy różne położenia przedmiotu względem soczewki.. Zwierciadło kuliste wklęsłe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt